'Sloopbesluit armenschool is al genomen'

27-08-2019 Wonen Redactie

Nog niet zo lang geleden was het feest rond de Armenschool; achter het Blauwhuis een bijzonder samenspel van historische gebouwen en doorkijkjes


SCHIEDAM - De armenschool wordt gesloopt. Die zekerheid verkondigt Henk Lamphen, actief in de Werkgroep Historische Bebouwing van de Historische Vereniging Schiedam.

Tenminste, als het aan burgemeester en wethouders ligt. De Historische Vereniging zelf staat een heel andere toekomst van het voormalige schoolgebouw voor ogen. "Het laatste woord is hier nog niet over gezegd", aldus Lamphen.

Wat is er aan de hand? De situatie is onoverzichtelijk - en juist dan bewijst zich de inzet van vrijwilligers als Lamphen, die nauwkeurig besluitvorming en berichtgeving daarover volgen.

Gisteren publiceerde het AD een artikel waarin sprake was van een beslissing over de toekomst van het gebouwtje met historische waarde, in september. Maar dat besluit is al genomen, zo concludeert Lamphen. Niet al vorig jaar, zoals de krant schrijft, maar vorige week. Dit concludeert Lamphen na bestudering van de 'officiële bekendmaking' van de gemeente Schiedam. Daarin staat letterlijk (zie hier ) dat het college besluit de vergunning voor sloop te verlenen. Dit om de bouw van twaalf starterswoningen mogelijk te maken, als onderdeel van het bouwplan Blauwhuiskwartier. De plannen zijn van ontwikkelaar NL-Development en architecten Geurst & Schulze.

Dit terwijl de Historische Vereniging Schiedam (HVS) pleit voor behoud van de Eerste Openbare Armenschool, gebouwd in 1862. Zie dit artikel van twee maanden geleden). In de school werd lager onderwijs gegeven voor de minder bedeelden van de stad. "Als zodanig heeft de school een grote cultuur-historische waarde." Het zou niet zo moeten zijn, aldus de HVS, dat de rijkere bouwkunst uit de achttiende eeuw een hogere waardering krijgt dan de negentiende eeuwse gebouwen, bestemd voor de armen.

En dat terwijl sloop niet nodig is, aldus de HVS. In de plannen waar B&W dus toestemming voor geeft, blijven alleen de beide kopgevels van het gebouw achter het statige Blauwhuis staan. "Gezien de conditie van het gebouw ziet de Commissie Historische Bebouwing geen technische bezwaren om woningbouw te realiseren in het casco van de Armenschool en is zij ervan overtuigd dat dit ook economisch rendabel kan zijn."

De HVS riep in juni de fracties in de raad op in het geding te komen. Want formeel hoeft het college de raad niet meer te raadplegen over de plannen. Vooralsnog lijkt daaraan geen gehoor te worden gegeven.


Gerelateerd