HVS doet appel op raad voor behoud Eerste Armenschool

25-06-2019 Wonen Redactie

Nog niet zo lang geleden was het feest rond de Armenschool; achter het Blauwhuis een bijzonder samenspel van historische gebouwen en doorkijkjes


SCHIEDAM - De Historische Vereniging Schiedam (HVS) komt in het geweer tegen de goeddeels sloop van de Eerste Armenschool. Die staat gepland als onderdeel van de bouwplannen in het Blauwhuiskwartier.

Vandaag stuurde de vereniging een bericht aan de fractievoorzitters in de Schiedamse gemeenteraad met aan hen de klemmende vraag zich in de plannen te verdiepen en een oordeel te vellen over de sloop van de armenschool. Die volgens HVS veel minder drastisch moet dan in de huidige plannen voorzien.

Alleen de beide kopgevels van het gebouw achter het statige Blauwhuis blijven in de sloop- en bouwplannen staan. Daartussen worden volgens de plannen van ontwikkelaar NL-Development en architecten Geurst & Schulze, twaalf starterswoningen gebouwd. "Tussen de kopgevels worden hetzelfde bouwvolume teruggebouwd, waarbij het dak circa één meter lager wordt geplaatst. De indeling van de nieuwe langsgevels en bouwstructuur verschillen geheel van de oorspronkelijke school", zo schrijft de HVS de fractievoorzitters.

De HVS is van mening dat de armenschool een historische belangrijk pand is en stelt dat de twaalf woningen ook goed gebouwd kunnen worden 'met behoud van het bestaande gebouw'.

Die historische waarde is volgens de HVS gelegen in het feit dat het een zelfstandig schoolgebouw betreft uit het midden van de negentiende eeuw, waarin nog restanten van een achttiende eeuwse voorganger zijn terug te vinden. Het gebouw zoals het er staat dateert uit 1862. Dat is flink jonger dan het Blauwhuis zelf. Maar het zou, zo beargumenteerde de HVS, 'niet zo moeten zijn dat de rijkere bouwkunst uit de achttiende eeuw, een hogere waardering krijgt dan de negentiende eeuwse gebouwen, bestemd voor de armen'. De Eerste Openbare Armenschool was een school voor lager onderwijs ten behoeve van de minder bedeelden in Schiedam. "Als zodanig heeft de school een grote cultuur-historische waarde."

Schiedam kent volgens de HVS een lange geschiedenis van het slopen van gebouwen uit de arbeidsgeschiedenis. "Laat Schiedam deze goed bewaarde armenschool koesteren, zodat we ook in de toekomst kunnen zien in wat voor soort gebouwen kinderen van arbeiders, het overgrote deel van de stadsbevolking, les kregen in schrijven en rekenen", zo schrijft de HVS.

De bouwplannen liggen bestuurlijk wat moeilijk, omdat is gekozen voor een fasering van de procedure die maakt dat het college de raad niet meer hoeft te consulteren. "In een ultieme poging de Armenschool te behouden zonder eindeloze bezwaar- en beroepsprocedures, wendt de Werkgroep Historische Bebouwing van de Historische Vereniging Schiedam zich direct tot de raad door alle fractievoorzitters aan te schrijven."

Dat hoeft niet het einde van de bouwplannen te zijn, aldus de vereniging. "Gezien de conditie van het gebouw ziet de Commissie Historische Bebouwing geen technische bezwaren om woningbouw te realiseren in het casco van de Armenschool en is zij ervan overtuigd dat dit ook economisch rendabel kan zijn."

De Schiedamse raad is nu aan zet en heeft daarvoor tot 27 juni de tijd, aldus de HVS.

Bekijk de foto'sGerelateerd