Bedrijveninvesterningszone binnenstad komt er niet

24-02-2020 Winkelen Redactie

Een team van winkeliers en andere betrokkenen promootte de BIZ; foto: Centrummanagement


SCHIEDAM - De foto is opgetogen, de kop van het persbericht 'positief', maar de realiteit is dat de ondernemers in het centrum niet te porren zijn voor een zogenaamde bedrijveninvesteringzone. Het Centrummanagement Schiedam had de vorming van zo'n samenwerkingsverband voorgesteld als middel om het winkelhart een nieuwe impuls te geven.

Over de oprichting van een bedrijveninvesteringszone hadden de winkeliers en andere ondenemers het laatste woord. Logisch, want zij moeten de middelen opdragen die de BIZ de mogelijkheden geeft te functioneren en voor roering in de binnenstad te zorgen. De BIZ-bijdrage zou dienen om centrumbrede kosten te dragen en samen evenementen te organiseren of projecten te starten.

De vraag was simpel: wil je bijdragen aan de BIZ, ja of nee? Het antwoord even ondubbelzinnig: nee, zo maakte de notaris vanmorgen bekend. Veel scheelde het naar verluidt niet, maar onder aan de streep was er te weinig steun voor een BIZ.

Kitty Buijtendijk, tijdelijk Centrummanager, vindt het jammer dat de gang naar de stembus uitviel zoals die uitviel. "Het is ontzettend belangrijk voor een stad om een gezamenlijk budget te hebben dat kan worden ingezet voor alle randvoorwaarden die een centrum aantrekkelijk maken. Denk aan schoon, heel en veilig, maar ook aan de feestverlichting en evenementen. Een overkoepelende organisatie zorgt daarnaast voor de nodige verbinding tussen ondernemers, bewoners en gemeente.”

Zij ziet ook aanknopingspunten in de gang van zaken. “Dit model heeft het echt maar net niet gehaald, het laat zien dat het merendeel van de ondernemers welwillend is. Er is meer dan een jaar toegewerkt naar dit moment, zowel achter de schermen als ervoor. Dat er zo veel stemmen zijn uitgebracht is mede te danken aan enthousiaste ondernemers die ontzettend hard gewerkt hebben om zo veel mogelijk ondernemers te betrekken."

Het is de vraag hoe het nu verder gaat in Schiedam-Centrum. Buijtendijk en stichting Centrummanagement Schiedam zal zich in blijven zetten voor het verbinden van de binnenstad. De centrummanager a.i. ziet deze negatieve uitkomst positief: “Aan ons de taak om te onderzoeken waardoor de BIZ niet door iedereen is omarmd. We bedanken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, voor of tegen, en waarderen de betrokkenheid. We zien een groeiende groep ondernemers die inzet toont, dit is niet het einde, slechts het begin.“

Voor de ontwikkelingen die leidden tot het idee voor een BIZ en een indruk van hoe die eruit moest gaan zien, zie dit artikel.Gerelateerd