Vacature

Twee bestuursleden

26-10-2020 Vacature


Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord (Hospice De Margriet) is een ‘bijna-thuis-huis’ voor bewoners in de laatste fase van hun leven. Samen met de verpleegkundigen, de coördinatoren en onze vrijwilligers staan we onze bewoners en hun mantelzorgers bij in het waardig afscheid nemen van het leven.

Twee bestuursleden

Hospice De Margriet zoekt twee nieuwe bestuursleden die het bestuur van nu compleet kunnen maken. Wij zoeken kandidaten met een zorg- en/of een juridische-maatschappelijke achtergrond en regionale binding. Wij streven naar diversiteit. 

Het bestuur heeft naast de werkgeverstaak voor de twee coördinatoren onder andere als taak de visie en de doelstelling, beschreven in het strategisch beleidsplan, verder uit te werken. 

De kandidaten dienen over bestuurlijke kennis en vaardigheden te beschikken, hebben goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen in teamverband samenwerken.

De kandidaten zullen samen met de huidige bestuursleden zoeken naar de juiste bestuurlijke afstand tot het hospice, waarbij de beide coördinatoren zich gesteund weten. 

In hospice De Margriet wordt de verzorging van de bewoners voor een belangrijk deel door vrijwilligers gedaan. Ook het bestuur werkt onbezoldigd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, dhr. Ben van der Velde, T: 06 - 48118420 of E: be.vandervelde@planet.nl.

Reacties kunnen tot 15 november gestuurd worden naar hospice De Margriet, Prinses Margrietlaan 15, 3136 AM  Vlaardingen, t.a.v. voorzitter van het bestuur.

Voor meer informatie, zie hier.

Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Bedrijf

Hospice De Margriet

Prinses Margrietlaan 15
3136 AM Vlaardingen
010 - 4747618
info@hospicedemargriet.nl
www.hospicedemargriet.nl