Zware huisvervuiling was alle instanties onbekend

01-09-2020 Wonen Kor Kegel

Voortman: niet veel wijzer; foto: Groen Links


SCHIEDAM – Hoe heeft het kunnen gebeuren dat half juli twee Schiedammers in zwaar vervuilde omstandigheden uit hun woning werden gehaald? Groen Links-raadslid Bart Voortman stelde er een paar dagen later schriftelijke vragen over, maar nu het college van burgemeester en wethouders met de beantwoording komt, worden we er niet veel wijzer over. 
Een van de twee bewoners zat al vijf jaar zonder gas, water en elektra. Dat riep vragen op bij Groen Links. 

Het college van B&W zegt zelf ook geschrokken te zijn van de omstandigheden waaronder deze mensen hebben geleefd. “Er zijn voorafgaand aan deze ontdekking geen signalen geweest dat hier iets mis ging, ook niet van buren”, zegt het college, dat aangeeft er wel alles aan te willen doen om zulke toestanden voortaan te vermijden.  

“Wij zijn net als u geschrokken”, antwoordt het college Voortman. “Helaas zijn er mensen die moeilijk te helpen zijn omdat ze zorg mijden. In deze gevallen wisten wij niet dat deze Schiedammers hulp nodig hadden. Om ervoor te zorgen dat we ook in die situaties signalen krijgen dat het met mensen niet goed gaat, kunnen bewoners met hun vragen en zorgen op verschillende plekken terecht. Er kan een melding van woningoverlast worden gedaan via de gemeentelijke website, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van een vervuilde woning in de buurt.” 

“Daarnaast kan er een melding worden gedaan door bewoners die zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving die mogelijk in de war is en zorg nodig heeft. Deze melding kan telefonisch of via de e-mail gedaan worden. Op de website van de gemeente en het Wijkondersteuningsteam (WOT) is hier meer informatie over te vinden. Bewoners kunnen met hun vragen en zorgen ook altijd terecht bij het WOT in de eigen wijk. Naar aanleiding van deze ernstige situaties gaan we kijken of we de communicatie over deze meldpunten nog kunnen verbeteren.”  

Het college heeft geen aanwijzingen dat er in de twee situaties van zware huisvervuiling meldingen tussen wal en schip zijn geraakt.  

Groen Links vroeg waarom de politie de zaak afhandelde en niet de ‘vieze club’ van de GGD, die dat vrijwillig en direct doet. Het college antwoordt dat Schiedam de ‘vize club’ wel omarmd heeft, maar dat in dit geval de politie als eerste ter plaatse was en dus meteen handelde. ”Op grond van wat de politie heeft aangetroffen zijn er vervolgens zorgpartijen ingeschakeld, die de situatie hebben overgenomen”, zegt het college. 

“Na de zomervakantie starten we een samenwerking met het team woningvervuiling & advies van de gemeente Rotterdam. Hiermee wordt expertise naar Schiedam gehaald en structureel geborgd in de Schiedamse organisatie. De expertise bestaat onder andere uit hoe mensen die in een vervuild huis wonen duurzaam geholpen kunnen worden ter voorkoming van herhaling. Ook hierbij geldt dat er ook mensen zijn die zorg mijden en daardoor helaas tussen de wal en het schip vallen.”  

Groen Links vroeg zich af of energieleveranciers voldoende alert zijn. Bij afsluiting zouden tenminste Woonplus of het WOT moeten worden geïnformeerd. Het college hierover: “Er is een landelijke regeling voor energiebedrijven hoe omgegaan moet worden met bewoners die betaalachterstanden hebben. De energiebedrijven wijzen hen daarbij op de mogelijkheid van schuldhulpverlening en bieden ook aan om de gegevens door te sturen naar de schuldhulpverlenende instantie. De bewoner moet hier wel mee instemmen.” 

“In Schiedam is de schuldhulpverlening onderdeel van Stroomopwaarts. Als bij Stroomopwaarts een melding van het energiebedrijf binnenkomt van iemand met een betaalachterstand, volgt een uitnodiging om een aanvraag voor schuldhulpverlening in te dienen. Wanneer een acute situatie van afsluiting dreigt, wordt geprobeerd op heel korte termijn (binnen drie dagen) de afsluiting te voorkomen. Als er verder nog zorg of ondersteuning nodig is, wordt het WOT ingeschakeld. Een vergelijkbare regeling geldt ook voor bewoners die een betaalachterstand hebben hij het drinkwaterbedrijf. Voor zover het college kan overzien, worden de afspraken nageleefd.”  

De afspraken met energieleveranciers en drinkwaterbedrijven zijn al van 2012 en 2013. In de situatie in Groenoord dat sprake was van een afsluiting van gas, elektra en water is nog nagegaan of er een (oud) signaal bekend was bij de schuldhulpverlenende instantie. Dat bleek niet het geval te zijn.Gerelateerd