Z-flats zitten onder de norm parkeerplaatsen

16-01-2018 Wonen Redactie

Z-flat; foto: Funda

SCHIEDAM – Het aantal parkeerplaatsen op het Chopinplein, Griegplein en Sibeliusplein voldoet niet aan de norm die het gemeentebestuur hanteert. Dat stelt Henk Lamphen in een brief aan de gemeenteraad. De oud-ambtenaar is voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Z-flats en komt nu op voor de autorijdende bewoners van de Z-flats evenals de bewoners die visite krijgen die met de auto komt.

De huurdersvereniging reageert op het ontwerp-facetbestemmingsplan Parkeren, dat sinds eind november ter inzage lag. Lamphen heeft nog binnen de gestelde termijn gereageerd, hoewel zijn brief pas gisteren op de lijst van ingekomen stukken werd geplaatst.

Bij de procedure voor het bestemmingsplan Groenoord 2016 had hij overigens ook al aandacht gevraagd voor de bestaande parkeerdruk, het tekort aan parkeervoorzieningen bij de flats aan het Chopinplein, Griegplein en Sibeliusplein. De vereniging herinnert eraan dat Muijs & De Winter in opdracht van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de Z-flats in 1969 bouwden, in een tijd dat het autobezit nog niet de huidige aantallen kende. Elk van de drie complexen telde 252 huurwoningen. In 2006 verkocht het ABP de Z-flats aan Vesteda, die het bezit ging uitponden. Woningen werden te koop aangeboden. Daardoor ontstonden gemengde complexen. Lamphen komt met een uitvoerige berekening, waarbij hij nader ingaat op de parkeernorm voor sociale (gereguleerde) huurwoningen en de parkeernorm voor middeldure (koop)woningen. Zelfs als de laagste parkeernorm wordt gehanteerd, is het al zo dat de beschikbare parkeergelegenheid op de drie pleinen ver achterblijft bij wat volgens de normen van de gemeente noodzakelijk zou zijn.

Er is in de omgeving ruimte om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo’n herinrichting is niet in strijd met het bestemmingsplan.

De huurdersbelangenvereniging Z-flats vergelijkt de eigen parkeersituatie met die van de flats aan het Schubertplein en Lisztplein. Die werden in opdracht van het Gemeentelijk Woningbeheer Schiedam gebouwd, eveneens door Muijs & De Winter (MuWi), en daar is de parkeersituatie ruim voldoende. Zelfs al zouden de gemeenteraadsleden niet ter plekke de situatie willen vergelijken, kunnen ze al op Streetview googelen en het verschil duidelijk zien. Daarom hoopt Lamphen op positieve aandacht van de gemeenteraadsleden voor het parkeerprobleem rond de Z-flats.


Gerelateerd