Woon-werkakkoord voor Nieuw-Mathenesse

16-03-2021 Wonen Redactie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam sluit een Woon-werkakkoord met de Provincie Zuid-Holland. Gezamenlijk is afgesproken om het noordelijk deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te transformeren naar een gebied voor wonen en werken. Waar Nieuw-Mathenesse nu nog uitsluitend een bedrijventerrein is, biedt het in de toekomst ruimte voor werken, wonen en recreëren. Het akkoord betekent een belangrijke stap om vaart te maken met het bouwen van nieuwe woningen én tegelijkertijd te voorzien in voldoende en kwalitatief goede en passende ruimte voor bedrijvigheid in Schiedam. 

Woningbouw toevoegen
In de Van Deventer-driehoek in het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse zullen minimaal 1.000 woningen worden gerealiseerd. Woningen in een aantrekkelijk, goed bereikbaar gebied in de directe omgeving van veel voorzieningen. Minimaal dertig procent van de woningen zal vallen in het sociale segment en minimaal veertig procent in het middensegment. Dit draagt ook bij aan het gebruik van het openbaar vervoer, zowel langs de Oude Lijn als langs de Hoekse Lijn. 

Ruimte voor bedrijven
Naast woningen komt er tot maximaal 40.000 m² werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, die zich goed laat mengen met de woonfunctie van het gebied. Zo krijgt ook het economisch vestigingsklimaat nieuwe impulsen. De totale ruimte voor bedrijvigheid neemt door de voorgenomen plannen uiteraard af. Ook is er in het noordelijke gedeelte geen ruimte meer voor bedrijven in hoogste milieucategorieën. Op grond van provinciale regelgeving bestaat een compensatieplicht voor die ruimte (in deze ontwikkeling circa 6,6 ha), waarbij in geval van grote urgentie voor een ontwikkeling, in woon-werkakkoorden afspraken worden gemaakt over de wijze van compenseren. Met een compensatieplan zet de gemeente Schiedam breed in op versterking van het vestigingsklimaat binnen de gebiedsontwikkelingen Nieuw-Mathenesse, Havens en Schiedistrict. Daarmee voldoet Schiedam ruimschoots aan de compensatieverplichting. 

Distilleercluster en zuidelijk deel
Het aanwezige distilleercluster in Nieuw-Mathenesse wordt verder ontwikkeld. Het ambachtelijke en historische karakter van de gevestigde distillateurs behoudt een belangrijke rol binnen het gebied. Het zuidelijk deel van Nieuw-Mathenesse wordt een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein. Gerelateerd