Wachttijd sociale huurwoningen Schiedam 4 jaar 7 maanden

07-06-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM - In Schiedam wacht je gemiddeld vier jaar en zeven maanden op een sociale huurwoning. Dat stelt de NOS, die de gang van zaken in alle Nederlandse gemeenten op een rijtje zette. 

Enige nuance past: de genoemde wachttijd is de inschrijfduur die gemiddeld is voor mensen een huis in de stad kunnen betrekken. Mensen die echt actief zoeken slagen volgens de NOS binnen drie jaar en acht maanden. 

De NOS stelt dat Schiedam 11.867 huurwoningen kent die eigendom zijn van de woningcorporaties, waarvan het leeuwendeel deel van Woonplus. Schiedam telt in totaal 37.292 woningen. Het aandeel sociale huurwoningen op het totaal is daarmee nog altijd iets hoger dan in Nederland als geheel (31,8 procent tegen 29,1 procent. Maar vijf jaar geleden (de NOS baseert zich op cijfers van vorig jaar en dus van 2015) was dat aandeel nog 34 procent.

Die afname komt niet zozeer omdat er veel nieuwbouw in eigendom wordt gerealiseerd (waardoor het aandeel huurwoningen daalt), maar vooral omdat er vorig jaar 475 sociale huurwoningen minder waren dat vijf jaar eerder. En dat cijfers is weer het verschil tussen de 59 sociale huurwoningen die er werden bijgebouwd, de 298 huizen die werden gesloopt en de 243 huizen die werden verkocht. Plus zeven woningen die als overig worden betiteld. Dat gaat het bijvoorbeeld om huizen die van vrije huur in sociale huur veranderen.

De verkoop van sociale huurwoningen leidde niet zozeer tot een hoger aandeel eigen woningbezit (dat groeide in vijf jaar van 48 naar 49 procent) maar veel meer tot woningen die particulier worden verhuurd. Dat aandeel nam toe van zestien procent tot negentien procent.

Overigens is de wachttijd in Vlaardingen drie jaar en acht maanden (voor de actieve zoekers twee jaar en zes maanden), in Maassluis vijf jaar en drie maanden (drie jaar en elf maanden voor wie actief zoekt) en in Rotterdam, opmerkelijk genoeg, maar twee jaar en acht maanden (twee jaar voor wie zijn best doet).Gerelateerd