Vuurwerkverbod, ja of nee

05-01-2020 Wonen Han van der Horst


COLUMN - Zaterdagmiddag vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats in de foyer van het Theater aan de Schie. Het was er zoals altijd weer buitengewoon gezellig.

En opnieuw bleek, dat bijna uitsluitend mensen die wel eens wat met de ambtenaren of het stadhuis te verhapstukken hebben, op deze bijeenkomst verschenen. Denk aan bestuurders van sportclubs of wijkverenigingen en actieve leden van politieke partijen. De meeste gewone Schiedammers - burgers, belastingbetalers, bewoners - weten de weg nog steeds niet te vinden naar deze leuke middag op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

Dat is jammer, want de receptie is juist voor hen bedoeld. Niemand wil dat het een ons-kent-ons gebeuren wordt. Dus lezer, zet maar vast een kruisje bij de eerste zaterdag van 2021 en laat je deze traktatie niet ontgaan.

De burgemeester neemt op de nieuwjaarsreceptie altijd kort het woord, natuurlijk om iedereen het beste te wensen, maar ook om alle mensen te bedanken die in touw waren om een goed verloop van oud en nieuw te garanderen. Dan kom je uiteraard ook op het hete hangijzer van de laatste weken: vuurwerk. Het is duidelijk: als het aan burgemeester Lamers ligt, komt er een verbod op consumentenvuurwerk. Er is tijdens de jaarwisseling genoeg schade aangericht om die opvatting vaster dan ooit in het burgemeesterlijk brein te verankeren. Met genoegen constateert Lamers dan ook dat volgens onderzoek inmiddels 67 procent van de burgerij vuurwerk helemaal in de ban wil doen. De schade aan mens, dier en goederen wegen niet meer op tegen het plezier.

Toch - en dat is net zo goed een onmiskenbaar feit - hebben ook in Schiedam weer tienduizenden families genoten van het vakkundig en onder ouderlijk toezicht afgestoken vuurwerk. Ze hielden zich nauwkeurig aan de voorschriften en de waarschuwingen. Zij droegen oogbeschermende brillen. Zij hielden afstand. Ze gooiden geen vuurwerk naar anderen toe.

Ook die mensen worden straks getroffen door een algemeen vuurwerkverbod. De goeden moeten onder de kwaden lijden.

De goeden moeten onder de kwaden lijden. Leerkrachten die dat principe huldigen, slagen er zelden in orde te houden. Integendeel ze maken vijanden. Ze verspelen juist goodwill en gezag. Wat kracht lijkt, is in de praktijk zwakte.

De wantoestanden van dit jaar wettigen een vuurwerkverbod. Aan de andere kant blijft het tegenover de goeden een zwaktebod.Gerelateerd