Vraagtekens bij 'van gas los'

18-09-2017 Wonen Redactie

SCHIEDAM – Groen Links in Schiedam plaatst vraagtekens bij het overschakelen op het zogenaamde warmtenet als woningen worden losgekoppeld van aardgas.

De fractie vreest een monopolie van het Eneco Warmte in Schiedam, met de bijbehorende afhankelijkheid van dien. Het stelt hierover vragen aan B&W van de stad.

Aanleiding voor de vragen is een opinie-artikel in het Financiële Dagblad. “Met warmtenetten dreigt Nederland een stap terug in de tijd te doen”, stelt auteur Patrick Lammers daarin.

De overschakeling van gas naar een warmtenet is actueel nu bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe huizen in Park Harga, gezocht wordt naar alternatieven voor gas. Vaak wordt dan gekeken naar een warmtenet, aldus Groen Links.

Maar de fractie krijgt de indruk dat het dan uitsluitend Eneco Warmte is waarmee het gesprek wordt gevoerd. In zijn artikel voert Lammers dat aan als een belangrijk bezwaar: dat de consument met een aansluiting op een warmtenet vastzit aan één aanbieder. Groen Links heeft informatie dat op plekken in de stad waar gesproken wordt over 'van gas los' alleen Eneco Warmte als kandidaat daarvoor ter sprake komt. Waarom wordt er niet met meer al dan niet commerciële partijen gesproken na naar andere mogelijkheden van loskoppelen, zo vraagt de partij het college

Tegen die achtergrond vraagt Groen Links zich af of 'bij het gasvrij maken van de woningvoorraad de focus ligt op het loskoppelen van aardgas, of op het aansluiten op het warmtenet?'.

Schiedam is aandeelhouder in Eneco; wellicht speelt dat ook nog een rol in de opstelling van de stad ten aanzien van het warmtenet in het algemeen en Eneco Warmte in het bijzonder, zo vraagt Groen Links Schiedam zich af. Maar de eigendomsrelatie staat onder druk; eens te meer een reden kritisch naar de mogelijk vorming van een 'energiemonopolist' te kijken.

Een gevoelige vraag die de fractie formuleert is of de gemeente zich onder druk gezet voelt door Eneco en/of het Projectbureau Warmte Koude van de provincie Zuid-Holland, om tot zo veel mogelijk aansluitingen te komen.Gerelateerd