Vergunning bomenkap op weg naar herinrichting Havendijk

22-11-2019 Wonen Mari Dingenouts


INGEZONDEN - Op 23 oktober publiceerde de gemeente in het Nieuwe Stadsblad dat er een omgevingsvergunning was aangevraagd voor het kappen van 22 bomen. Dit als gevolg van de herinrichting Havendijk en om verschillende redenen. Mari Dingenouts, Kees van Nijnatten en Alfed Meulstee, de mannen van het eerste uur in dit tien jaar durende proces, namen op 8 november met mandaat van de ledenvergadering van VvE Nereus, een kijkje in het dossier op het Stadskantoor. Ook de projectleider was daarbij aanwezig en gaf toelichting op de vragen.

Onafhankelijk groendeskundige Huib Sneep en een zogenaamde Bomenridder waren op verzoek van en volgens afspraak met de bewoners gevraagd voor advies. Ze hadden een tiental zorgpunten, die zij vandaag met gemeentelijk groendeskundigen ter plaatse doornamen. Deze punten worden in de definitieve plannen opgenomen.

Er is geen aanleiding meer om een bezwaarschrift in te dienen. Zodat na een zorgvuldige, langdurige procedure met overleg tussen klankbordgroep en gemeente, een inloopavond voor bewoners en advies van de bomendeskundigen, de uitvoering van de herinrichting Havendijk een aanvang kan nemen. Volgens de gemeentelijk projectleider René Alberts gaat de herinrichting begin maart 2020 van start.

Punten die na het gereedkomen van dit project in elk geval nog opgepakt moeten worden zijn: het weren van vrachtwagens die op de Havendijk niks meer te maken hebben en het meten van de luchtverontreiniging,

 Gerelateerd