Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie door succes uitgeput

20-08-2019 Wonen Redactie

Foto: Living Roofs


DELFT - Het Hoogheemraadschap Delfland stopt - voorlopig - met het stimuleren van vergroeningsmaatregelen in de buitenruimte.

Delfland werd afgelopen half jaar zo veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker, dat de beschikbare subsidiepot is uitgeput.

De Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van Delfland kreeg dit jaar 190 aanvragen voor een bijdrage aan diverse groene maatregelen, hoofdzakelijk van particulieren. Zij investeerden onder meer in tachtig groene daken en 25 regentonnen. Verder legden elf scholen een 'groenblauw' schoolplein, daarbij ondersteund vanuit Delfland. 

Daarmee werd het plafond van het beschikbare budget bereikt. Het waterschap schort daarom de stimuleringsregeling op; nieuwe aanvragen zijn voorlopig niet meer mogelijk. Wanneer er weer wel budget is, is vooralsnog onduidelijk. "Mogelijk komt er dit najaar meer budget beschikbaar voor de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie", aldus het waterschap.Gerelateerd