Soms zit Schiedam in het donker, maar problemen niet groter

31-12-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Licht en donker spelen een grote rol in deze kersttijd, maar het had er alles van weg dat Schiedam de afgelopen periode meer in het donker zat dan gewenst.

Pal voor Kerstmis was het dagenlang aardedonker op het Bachplein – en een week eerder was dat ook al het geval. Eind november zag je geen hand voor ogen – als voetganger zonder licht – op de Harreweg. Op de Noorderweg en in het Beatrixpark/ aan de Parkweg viel half december ook bij herhaling het licht uit. De wijktoezichthouders van Schiedam, Leon Verzijden en Herman Kriek, hadden hun handen vol aan de meldingen van Schiedammers.

Een leek zou de indruk krijgen dat er structurele problemen zijn aan de openbare verlichting in de stad. Navraag leert echter dat er van grote problemen geen sprake is. De gemeente Schiedam verwijst naar Stedin, omdat in feite alles in de lantarenpaal of onder de grond de verantwoordelijkheid is van dat bedrijf; de gemeente beperkt zich tot het vervangen van lampen en andere kleine incidentele schades.

Bij Stedin ervaart men niet dat de problemen met de openbare verlichting in Schiedam dit jaar groter zijn dan andere jaren. Een woordvoerder stelt dat er in deze periode in het jaar normaliter meer gevallen van uitgevallen verlichting zijn, maar dat houdt in de regel samen met het winterweer: kou en de nattigheid kunnen bijvoorbeeld scheurtjes in kabels doen opspelen en voor kortsluiting zorgen.

Stedin is verplicht ‘snel’ actie te ondernemen na melding van zo’n straat-in-het-donker. Die melding komt per definitie van de gemeente, in dit geval de wijktoezichthouders. Snel is rekkelijk, maar toch nooit meer dan enkele dagen, ook niet in de kerstperiode, aldus de woordvoerder. Stedin stuurt dan in de regel een meetwagen langs om de spanning op te meten en de storing te lokaliseren. In drukke periode is het soms wachten op de meetwagen.

Als de storing is gevonden, is deze nog niet direct te verhelpen. “Zeker als er woningen van de stroom af moeten worden gehaald, duurt reparatie veel langer.” Bewoners moeten volgens de afspraken immers ruim van tevoren geïnformeerd worden over de stroomafsluiting.

Soms willen problemen met de straatlantaarns ook leiden tot het aan zetten van de verlichting, nacht en dag. “Als het probleem hem in het aan- en uitschakelen zit, kan het gewenst zijn om de verlichting maar aan te laten staan”, aldus de woordvoerder.

Hij diept de cijfers op, voor wat betreft Schiedam. “Normaliter krijgen we in het kwartaal van begin oktober tot eind december tweehonderd meldingen over uitgevallen straatverlichting uit Schiedam binnen. Dit jaar, tot kort voor kerst, zijn dat er 153.”

Gerelateerd