SLV: zijn er echt geen gezondheidsrisico's op Straussplein?

25-05-2018 Wonen Redactie

Sinds november wordt er gewerkt op het Johan Straussplein, met name de ophoging; foto: gemeente Schiedam

SCHIEDAM - Bewoners van het Johan Straussplein in Groenoord maken zich zorgen over hun gezondheid als gevolg van bodemverontreiniging; SLV Schiedam trekt zich hun lot aan en wil opheldering van B&W.

Onder het Straussplein zouden nog zes olietanks liggen, restanten uit de tijd dat de woningen op olie verwarmd werden. Dat systeem maakte plaats voor gashaarden en cv's. De ooit driehonderd olietanks in Schiedam zijn goeddeels verwijderd. Onder het Straussplein liggen ze nog. In opdracht van de gemeente worden ze verwijderd, nu er in de wijk een grootschalige bodemsanering plaatsvindt.

Volgens de gemeente is er geen sprake van risico's die bewoners zouden lopen als gevolg van bodemverontreiniging door lekkende tanks. SLV vraagt zich dat af. Volgens raadslid René Janssen is een dergelijke stelligheid onterecht.

De GGD concludeerde uit onderzoeksresultaten dat de volksgezondheid niet in het geding is geweest. "Kan de raad inzage krijgen in dit onderzoek en de conclusies?", zo wil Janssen weten. "Heeft de conclusie van de GGD betrekking op de periode dat de tanks onder de grond lagen, of de periode dat deze verwijderd werden? Zijn klachten of ziektebeelden van bewoners meegenomen in dit onderzoek? Deelt de gemeente deze absolute stellingname en kan het garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s nu, in het verleden of in de voorzienbare toekomst zijn ten gevolge van deze 'vondst',", aldus de SLV-voorman. Hij wil ook graag weten hoe de gemeente met de bewoners communiceert, over de sanering en de eventuele gezondheidsrisico's. En hij maakt zich zorgen over de financiële consequenties van de problemen. "Is het college zich bewust dat bij gezondheidsklachten als gevolg van deze verontreiniging dit kan leiden tot aanzienlijke schadeclaims? Welke voorzieningen heeft de gemeente hiervoor getroffen?"

Verder wil de partij van het college weten in welke woonwijken er sprake is van verontreinigde grond. Schiedam heeft, aldus SLV, een geschiedenis met ondergrondse tankopslag van stookolie. Welke maatregelen worden daar genomen en hoe worden Schiedammers hierover geïnformeerd, zo vraagt de partij het college.