SLV: urgentie asbestvrij maken daken ontbreekt

13-08-2018 Wonen Redactie

Foto: Hermes Isolatiepanelen


SCHIEDAM – René Janssen maakt zich zorgen over het op tijd verwijderen van asbest van de daken in de stad. Snelle actie is volgens het raadslid geboden, maar in Schiedam lijkt er geen enkele urgentie te zijn tot het asbestvrij maken van daken.

Vanaf 2024 is het verboden asbest te hebben op het dak van woning of ieder ander gebouw. Daken ontdoen van asbest vraagt een groot aantal specialisten in dit werk. Het is volgens Janssen, namens SLV in de raad, maar de vraag of die er zijn: “Er blijkt een grote ondercapaciteit te zijn om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen”, zo schrijft hij in schriftelijke vragen die hij vandaag B&W stelt.

Janssen dringt er daarom op aan om 'op tijd met de verwijdering van asbestdaken te beginnen' en gebruik te maken van de subsidieregeling die de overheid ter beschikking heeft gesteld. Daarin dient de gemeente voorop te lopen, zo vindt SLV. Echter: “In het bestuursprogramma ontbreekt de visie van het college op de asbestproblematiek.”

Janssen wil nu van het college weten of het 'de asbestproblematiek in Schiedam niettemin gaat aanpakken'. “Of is het beleid dit probleem door te schuiven naar de volgende periode?”

Er vanuit gaande dat ook B&W snel tot actie wil overgaan vraagt Janssen of er een inventarisatie is van alle verplicht te saneren daken in de stad. Met die van de gemeente zelf als eerste. “Kent het college de problemen in dit kader van de gemeentelijke eigendommen? In welke financiële orde is daarvoor begroot?” Voor zo ver het ook daken van woningcorporatie Woonplus betreft: is er ondersteuning voor Woonplus? En voor andere woningeigenaren, zo wil Janssen weten. Hij denkt daarbij zelf aan laagrentende leningen, zoals voor funderingsherstel via het Servicepunt Woningverbetering.

Als laatste wil Janssen/SLV weten 'welke gezondheidsrisico’s er zijn bij het (grootschalig) verwijderen van asbesthoudende daken in Schiedam'. “En welke maatregelen worden genomen om de risico’s voor de Schiedamse woningbewoner te beperken.”Gerelateerd