Schoenmakers waarschuwt voor warmtenet

05-03-2019 Wonen Redactie

Het warmtenet ligt al in de Schiedamse bodem: in 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd; foto: Eneco


SCHIEDAM - Theo Schoenmakers laat van zich horen, in zijn hoedanigheid als belangenbehartiger van Schiedamse huurders. Hij waarschuwt de Schiedamse raad, die morgenavond spreekt over aanleg van het warmtenet dat in Groenoord en mogelijk elders moet worden aangelegd: "Doe het niet!"

"Het warmtenet is zowel qua aanleg een dure, als voor de gebruikers een dure, en slechts zeer tijdelijke oplossing", aldus Schoenmakers.

Het voormalige Schiedamse raadslid leerde 'tijdens een bijeenkomst in Amsterdam' dat 'op basis van de wet de prijs van de warmte die bewoners van het warmtenet afnemen, is gekoppeld aan de gasprijs. "Deze wordt opzettelijk verhoogd om het gebruik van gas te ontmoedigen, maar dat heeft dus als consequentie dat de prijs van de leveringen via het warmtenet meestijgt."

Volgens Schoenmakers is in Amsterdam afgezien van aansluiting op het warmtenet. Behalve vanwege de hoge kosten voor inwoners van de stad, zou dat volgens Schoenmakers - 'ik heb mij de laatste tijd op dit onderwerp geöriënteerd' - zijn gebeurd omdat er steeds minder afval wordt verbrand. Die verbranding levert de warmte voor het warmtenet. "Er vindt al import plaats uit België en Engeland (en dergelijk transport van afval is ook nog eens nauwelijks duurzaam te noemen)."

"Het streven naar een circulaire economie met nauwelijks of geen restafval ter verbranding, is een ontwikkeling die de aanvoer aan het warmtenet in de toekomst verder onder druk zal zetten, waardoor aansluiting op het warmtenet slechts een tijdelijke oplossing kan zijn, waarbij de reikwijdte van de termijn niet te overzien valt", zo concludeert Schoenmakers. Hij brengt zijn bevindingen op persoonlijke titel onder de aandacht van de raadsleden, 'omdat ik meen dat het geen uitstel kan dulden om dit te uwer kennis te brengen'. Hij wenst de Schiedamse raadsleden veel wijsheid.Gerelateerd