Schiedams wegennet: werk aan de winkel - maar ook lekker rustig

07-08-2018 Wonen Redactie

Werk aan de rotonde


SCHIEDAM – In Schiedam wordt wisselend gereageerd op de vele plekken in de stad waar gewerkt wordt aan straten en wegen – en waar dezer dagen vaak maar weinig gebeurt, want: bouwvakvakantie.

De weg ligt open in Groenoord en Nieuwland, wegens het werk aan de tram, in de Nolenslaan en op de Westfrankelandsedijk. Lastig voor verkeer, gemotoriseerd of te voet. Maar ook lekker rustig, zo stelt Mari Dingenouts, bewoner van de Havendijk.

Door de werkzaamheden op de Westfrankelandsedijk, waar de kruising met de Admiraal de Ruijterstraat wordt omgebouwd tot rotonde, is er geen doorgaand vrachtverkeer meer vanaf Vijfsluizen, over de dijk met de werkzaamheden, via de Havendijk en de Maasdijk naar Rotterdam. “Wat is het heerlijk rustig op de Havendijk”, zo hoorde Dingenouts naar eigen zeggen al meerdere keren.

Die rust zal van korte duur zijn. De werkzaamheden staan gepland tot 7 september, dan moet de rotonde gereed zijn voor gebruik. Dan moet de kruising een stuk veiliger zijn geworden, zodat ernstige ongelukken zoals die in het verleden plaatsvonden, niet meer voor zullen komen. Het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid van de gemeente maakt melding van elf ongevallen sinds 2009, waarvan acht met letsel, meestal tussen personenauto's onderling, maar ook twee bromfietsers, een snorfietser en een motor waren betrokken bij een ongeval.

Overigens had het maar een haar gescheeld of de rust op de Havendijk was niet zo groot geweest. In eerste instantie was het idee het werk uit te voeren in twee gedeelten, met als voordeel dat de weg in gebruik kon blijven. Die manier van werken zou vier maanden in beslag nemen. Omwonenden spraken hun voorkeur uit voor een aanleg in een keer, die maar vijf weken zou vergen en volgens de gemeente ook een 'kwaliteit verhogend effect' heeft.

Toevalligerwijs praten de bewoners van de klankbordgroep voor de herinrichting van de Havendijk een dag voor de opening van de rotonde, op 6 september, verder met de gemeente, zo meldt Dingenouts. Na de werkzaamheden op de Westfrankelandsedijk, die ondertussen gevorderd zijn tot het gemaal bij de Gorzen en de Havenstraat – die ook binnenkort wordt aangepakt – is het de beurt aan de Havendijk om 'Hollandse Baan' te worden. Dat is de naam van het brede fietspad dat nu vanaf Vlaardingen tot de Havenstraat gereed is en waarover lokaal zo veel te doen is geweest – tot aan verslaggeving op de nationale tv toe.

Dingenouts, lid van de klankbordgroep, is er niet gerust op. De aanleg van het brede fietspad is nu wel zeker, maar welke bomen sneuvelen er door. En gaan de herinrichtingswerkzaamheden er toe bijdragen dat het vrachtverkeer letterlijk wordt afgeremd en figuurlijk tot stilstand wordt gebracht? “Voorlopig hebben de bewoners van de Havendijk vijf weken rust. Het mag wat hen betreft zo blijven”, aldus Dingenouts.
Gerelateerd