Schiedam moet kiezen: voor wie bouwen we?

05-03-2018 Wonen Ted Konings


ACHTERGROND – Schiedam staat voor een tweesprong: wil de stad mee in vaart der volkeren of richt het zich vooral op de huidige Schiedammers?

Die vraag is vooral pregnant – met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur – in de woningbouw. Raadsleden, volksvertegenwoordigers, willen graag het belang van hun kiezers vertegenwoordigen. Dus, kort door de bocht: goede voorzieningen, goede banen, goed leven voor de Schiedammers. Met voor wie op zichzelf gaat wonen of een gezin sticht, goede en betaalbare woningen.

Waarom zou je dan de relatief dure huizen bouwen die Schiedam de laatste tijd 'uit de grond stampt'. Op Harga, in het project 'Schiedamse meesters' of Park Entree?

Nou, bijvoorbeeld omdat de kopers of nieuwe huurders van die huizen voor koopkracht kunnen zorgen die de winkeliers in de stad nodig hebben om hun nering gaande te houden. Omdat ze werkgelegenheid meenemen met hun bedrijven. Omdat ze het werk doen in het ziekenhuis, op de scholen, in de haven. Omdat ze zorgen voor nieuwe ideeën, nieuwe meningen, nieuwe daadkracht.

De beschikbaarheid van aantrekkelijke woningen is een voorwaarde om nieuwkomers met koopkracht naar de stad te krijgen. Maar de aanwezigheid van goed bereikbare huizen is nodig om jongeren en nieuwkomers op de huizenmarkt voor Schiedam te behouden.

En dan is er nog een andere kwestie: de bouw van goedkopere huurwoningen trekt ook mensen van buiten de stad aan, mensen die niet tot de 'eerste keus' van de stad behoren. Mensen die bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de komende jaren veel sociale huurwoningen gesloopt zullen gaan worden, hun huis uit moeten. In de regel gaat het om mensen met een inkomen flink onder modaal. En dat zorgt er dan weer voor dat in Schiedam over de eigen stad gesproken wordt als 'het afvalputje van de regio'.

Woningcorporatie Woonplus is van oudsher in de stad de aanbieder van betaalbare huurwoningen. Directeur Bob Venhuizen voelt die spanning tussen bouwen voor hogere of lagere inkomensgroepen iedere dag. Maar hij wil er niet aan toegeven. Hij gelooft niet in die tegenstelling tussen arm en rijker, tussen kansrijke en kansloze Schiedammers. Nee, in zijn visie is een goede woning een recht van ieder en een goede basis om zich te ontwikkelen, in scholing, in mogelijkheden, in inkomen.

Daarom pleit Venhuizen voor het verder ontwikkelen van de sociale woningbouw in Schiedam. Dat kan door de Schiedamse corporatie, maar dat kan ook door anderen. Het is nodig om goedkopere huurwoningen te bouwen om de druk op het aanbod niet te groot te laten worden.

Dus voor wie bouwen we in Schiedam? Gebruiken we de schaarse ruimte om Schiedam op te stoten in de vaart der volkeren, met kansrijke nieuwkomers van buiten? Of bouwen we voor Schiedammers die beginnen aan hun wooncarrière? De politiek is aan zet – en met 21 maart in het vooruitzicht ook de Schiedammers zelf.


Gerelateerd