Schiedam bij meest luchtvervuilde steden

08-01-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Schiedam hoort bij de steden met de meest vervuilde lucht van het land.

Over 2019 werd bij het meetpunt op de Alphons Ariënsstraat gemiddeld 26,6 microgram stikstofoxiden per kubieke meter gemeten. Gemiddeld voor Nederland is 18,8 μg/m3.

Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die zijn geanalyseerd en uitgeanalyseerd door dataonderzoeksbureau Local Focus. Volgens de gepubliceerde cijfers van het gezondheidsinstituut is de lucht vorig jaar iets minder schoon geworden.

Op het Rotterdamse grondgebied wordt gemiddeld nog iets meer stikstofoxiden gemeten: 27 μg/m3. Vlaardingen komt tot 25,4 μg/m3. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het verkeer. Amsterdam komt uit op 25,2 microgram per kuub lucht.

De slechtste maand van het jaar, met de meeste stikstofvervuiling in de lucht, was februari, toen 45,5 μg/m3 gemeten werd. Juli was met 20,8 μg/m3 de gunstigste maand.
Fijnstof en stikstofoxiden kunnen de gezondheid ernstige schade toebrengen: bij te hoge concentraties kunnen bijvoorbeeld ademhalingsklachten ontstaan.

Bij fijnstof is het beeld niet veel anders: 20,4 μg/m3 gemiddeld over een heel jaar in Schiedam, in Rotterdam iets ongunstiger (20,9 μg/m3), in Vlaardingen iets beter (20,1 μg/m3). Opmerkelijk is dat hier de Haagse regio inclusief Delft nog ongunstiger scoort dan Schiedam. Fijnstof kan meer verschillende bronnen hebben, zoals uitstoot door het verkeer, maar ook door de industrie en landbouw, en ook van natuurlijke oorsprong. Daarom scoren hier ook landelijke gebieden als de Gelderse Vallei en de Peel slecht, op een niveau fijnstof te vergelijken met Schiedam. Nederweert toonde het hoogste Nederlandse niveau met 21,4 μg/m3. Velsen scoort slecht (20,7 μg/m3) vanwege de hoogovens, Amsterdam komt uit op 21,2 μg/m3 gemiddeld afgelopen jaar.

Vorig jaar werd er zes procent meer fijnstof in de lucht gemeten dan een jaar eerder. Het onderzoeksinstituut denkt dat dit samenhangt met de droogte van vorig jaar. De concentratie stikstofoxiden nam vorig jaar wel wat af. De cijfers onderstrepen ook een bij velen bekend feit: de beste lucht is te vinden in Noord-Nederland, met name ook op de Waddeneilanden.Gerelateerd