Ruim tweehonderd sociale woningen op terrein glasfabriek

24-03-2023 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Er komen ongeveer 210 'sociale' huurwoningen op het terrein van de glasfabriek. Onder die principeafspraak zetten Woonplus en Glasfabriek B.V. gisteren hun handtekening.

De ruim tweehonderd woningen gaan onderdeel uitmaken van een groter ontwikkelingsplan voor het terrein met naar verwachting zo'n zevenhonderd woningen.

Glasfabriek B.V. is de samenwerking tussen de projectontwikkelaars Dudok Real Estate en Blauwhoed, opgericht voor de ontwikkeling van het terrein waar een eeuw lang glas werd gemaakt. De ambitie is te komen tot 'een gezonde, groene en levendige buurt waar wonen, werken en recreëren samen komen'.

Voor Emile Klep, directeur van Woonplus, is de ontwikkeling belangrijk in het streven van zijn woningbouwcorporatie naar 'nieuwbouw- en herstructurering', verdeeld over heel Schiedam. Dudok Real Estate en Blauwhoed zien vele kansen om het gebied van 6,5 hectare te ontwikkelen tot een 'duurzaam woon- en werkgebied'. Dat moet volgens de ontwikkelaars gebeuren mét behoud van het industriële karakter én toevoeging van veel groen. “Het karakter van de plek behouden binnen een zo optimaal mogelijke herontwikkeling is ons gezamenlijke doel", stelt Eltjo Bouwman (links op de foto) namens Blauwhoed. "Met groen als uitgangspunt dat bijdraagt aan welzijn en beleving van het gebied.” Bouwman verwacht dat het gebied 'in welzijn, beleving en functie integraal onderdeel gaat worden van de metropool Rotterdam'. Daarbij moet ook nog eens een diversiteit aan woonvormen ontstaan. Zoals Marcel Schippers van Dudok (rechts op de foto) het verwoordt: “Samen gaan we ervoor zorgen dat we op De Glasfabriek bouwen voor de Schiedammer en zorgen voor kwalitatief goede woningen in een omgeving die prikkelt en bijdraagt aan verbinding en het gevoel van welzijn.”Gerelateerd