Reisbeweging werkt naar oplossing parkeeroverlast

05-12-2018 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De Reisbeweging, een gespecialiseerd onderzoeksbureau, gaat in Schiedam-Zuid en -West onderzoek doen naar de wensen van bewoners waar het gaat om parkeren.

Volgend jaar zal het bureau een enquête houden naar de mogelijkheden die mensen in de wijken zien om een eind tot maken aan de hoge - volgens velen te hoge - parkeerdruk.
Dat moet de basis worden voor een plan met maatregelen om aan de overlast een eind te maken.

Vooruitlopend op de rondvraag zal de Reisbeweging bewoners van beide wijken de komende maanden vrijblijvend kennis laten maken met alternatieven voor de eigen auto, onder de noemer 'Schiedam reist samen'. Onder meer e-bikes en een (elektrische) deelauto zijn 'te proberen'.

De eerste gesprekken in de wijken met enkele vertegenwoordigers van de bewoners zijn ondertussen gehouden. Op 14 december presenteren de mensen van de Reisbeweging zich aan een grotere groep tijdens de kerstmarkt op het Wilhelminaplein.

Volgende week vrijdag wordt het plein in winterse sferen ondergedompeld. Van vier tot negen is er muziek en lekkers, zijn er spullen te koop en worden oude ambachten getoond. En je kunt er dan engeltjes en de kerstman tegenkomen.


Gerelateerd