Redt de Sint Martinusschool

01-11-2020 Wonen Han van der Horst


COLUMN - De bewoners van Tuindorp voeren actie voor het behoud van de Sint Martinusschool, waar nu nog Schiedamse kunstenaars hun atelier vinden onder wie heel bekende zoals Sjef Henderickx en Harr Wiegman. De gemeente wil er woningbouw.

Wellicht dat het bestaande gebouw althans aan de buitenkant blijft bestaan, maar het kan net zo goed sloop worden.

De Tuindorpers moeten niet zo bang zijn voor nieuwe bewoners. Dat zal niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Bovendien is de woningnood in Schiedam een gigantisch probleem. Net als in de periode van na de Tweede Wereldoorlog moeten kinderen tot diep in hun volwassenheid bij vader en moeder blijven wonen omdat er geen enkel alternatief bestaat. Mijn vader was 36 en mijn moeder 33 toen ze eindelijk verlost werden van de inwoning bij haar ouders. Toen pas kwam er voor hen een flatje vrij op de Van Limburg Stirumstraat. Zo erg is het tegenwoordig opnieuw. Niet voor niets willen zowel de PvdA als het CDA er de komende tien jaar een miljoen woningen bij bouwen.

Tuindorp is een antwoord op de woningnood uit de tijd van na de Tweede Wereldoorlog. Het oudste gedeelte is gebouwd volgens het systeem Welschen, naar de uitvinder genoemd. De architect Welscher ontwikkelde een methode om puin van gebombardeerde wijken te vergruizen en tot grote platen te persen. Daar werden dan nieuwe woningen uit samengesteld. Dankzij dit systeem kon tegen het oude Kethel aan een nieuwe wijk verrijzen, die zelf het aanzien en de opzet van een dorp had met een plein in het midden en buurtwinkels voor de dagelijkse boodschappen. De menselijkheid en de kleinschaligheid stonden voorop.

Het werd een buurt voor jonge gezinnen: er waren dan ook scholen nodig. Daarom werd de Sint Martinus gesticht. Het gebouw – typerend voor zijn tijd – levert een passende bijdrage aan het aanzicht van Tuindorp.

Dat is in tegenstelling tot de oude kern van Kethel vast geen beschermd dorpsgezicht. Toch verdient het die status wel, omdat het zo´n typisch voorbeeld is van het idealisme uit de tijd van de wederopbouw. Overal in Schiedam – met name in Nieuwland – wordt korte metten gemaakt met de bouw uit die tijd. Des te meer waardering verdient Tuindorp. De Sint Martinusschool mag best een appartementencomplexje worden. Als het gebouw zijn uiterlijk maar bewaart en er niet een of ander blijk van fantasieloosheid verschijnt. Die kent het Schiedam van boven de snelweg al genoeg. Kijk maar naar de nieuwe straten op Harga, vlakbij het Vlietlandziekenhuis of die zogenaamde herenhuizen tegenover Tuindorp in het voormalige sportparkje.