Rechter: studente moet ouderlijk huis uit

25-05-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De rechter kan niets doen voor Faith den Herder. De jonge Schiedamse moet haar ouderlijk huis uit. 

Ruim een jaar geleden overleed haar moeder Gonnie den Herder. Nu oordeelde de rechter dat Woonplus in zijn recht staat de huur met de twintigjarige Schiedamse te willen be"eindigen. Hem was om een oordeel gevraagd door Woonplus. 

De verhuurder vindt dat Den Herder niet langer in de vierkamerwoning moet blijven wonen, vooral omdat er grote vraag is naar dergelijke woningen door gezinnen met kinderen. 

"In Nederland geldt dat wanneer een huurder overlijdt, de huurovereenkomst daarmee automatisch eindigt", stelde Woonplus al eerder. "Huurovereenkomsten zijn niet overerfbaar. Woonplus begrijpt dat Faith de huurovereenkomst van haar moeder wil voortzetten, maar Woonplus kan daarmee niet zomaar instemmen. Dit kan alleen indien aantoonbaar sprake is geweest van onder meer een duurzame gemeenschappelijke huishouding. In het geval van een ouder-kind-relatie als die van Faith en haar moeder is daarvan geen sprake." 

Ook stelde Woonplus het niet correct te vinden om de vierkamerwoning waar Faith nu woont 'buiten het toewijzingssysteem om aan haar toe te wijzen en daarmee andere woningzoekenden op de lange wachtlijst te passeren'. "De vierkamerwoning is voor Faith namelijk niet passend", aldus de verhuurder. " Zowel niet op het gebied van de huurhoogte als de woninggrootte. De woning is wel passend voor onder meer gezinnen op die lange wachtlijsten. Ook deze mensen wil Woonplus een passende woonruimte kunnen aanbieden." 

Faith den Herder reageerde vandaag emotioneel op de uitspraak van de rechter, zo bericht het AD. Zij had betoogd dat ze in alle rust wil rouwen om het verlies van haar moeder en dat wilde doen in het huis dat haar vertrouwd is. Dit tenminste tot na het afsluiten van haar studie, wat naar verwachting nog twee jaar vergt. Zij zette haar verzoek kracht bij met een verzoekschrift dat 8570 keer werd ondertekend.

Faith krijgt tot 1 september om haar ouderlijk huis te verlaten. Woonplus zal haar een tweekamerwoning aanbieden.Gerelateerd