Raadsfracties overspoeld met klachten over ratten

30-10-2021 Wonen Redactie

Foto: archief


SCHIEDAM - Schiedammers hebben op grote schaal overlast van ratten gemeld bij de raadsfracties van LOS en de Ouderenpartij. Dat naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over problemen in de Burgemeester Stulemeijerlaan (zie hier).

"Naar aanleiding van het feit dat wij op aandringen van bewoners dit onderwerp weer bespreekbaar hebben gemaakt, zijn wij uit heel Schiedam overspoeld met meldingen en klachten over dit onderwerp", zo schrijven de twee fracties aan het college van B&W. Dit 'in schril contrast' met de belofte gedaan door wijkregisseur Darius Spencer in de zomer van 2019 dat Nieuwland - waar de problemen het grootst lijken - snel van zijn rattenprobleem verlost zou zijn. Zie dit item van de lokale omroep Schie. "Inmiddels kan iedereen vaststellen dat dit grootspraak was", aldus Monique Rotteveel en Maarten Reuderink namens de fracties. Hen werd door ambtenaren van de gemeente geadviseerd om hierover schriftelijke vragen aan B&W te stellen. 

Daarom willen de twee van het college graag weten welke concrete maatregelen er worden genomen om 'de rattenplaag in Schiedam te bestrijden?' 'Fijntjes' voegen de twee daaraan toe het prettig te vinden 'als u onze intelligentie niet beledigt door weer iets over voorlichting te schrijven'.

"Hoe weegt u de uitspraak van uw (wijk)vakafdeling dat dit probleem binnen drie maanden zou zijn opgelost, terwijl dit aantoonbaar niet het geval was?", is een andere vraag waarop Reuderink en Rotteveel antwoord willen. Ook willen ze weten wat er voor consequenties worden verbonden aan 'deze onder uw politieke verantwoordelijkheid gedane, grootspraak', doelend op de woorden van Spencer.

Met hun vragen willen LOS en Ouderenpartij ook in de bres springen voor specifiek de bewoners van de Stulemeijerlaan. Die hebben de GGD gevraagd om de gezondheidsrisico’s in verband met de rattenplaag voor hun flat in kaart te brengen. "De GGD heeft hen doorverwezen naar de gemeente", zo weten de Schiedamse volksvertegenwoordigers. Daarom de vraag aan B&W: "Bent u bereid stappen te ondernemen om de bewoners van de getroffen flat te helpen om deze gezondheidsrisico’s in kaart te brengen?"

Ook interessant: deze column over de problemen van Han van der Horst.


Gerelateerd