Provincie: randgemeenten Rotterdam bouwen te weinig huurwoningen

28-03-2019 Wonen Redactie

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland is akkoord met het woningbouwprogramma voor de Rotterdamse regio, met uitzondering van het voorstel van vier gemeenten. Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne hebben te weinig sociale huurwoningen in de plannen opgenomen, daarover wil de provincie in overleg.
 
Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de regio. Eerder al had GS de regionale woonvisie en het woningbouwprogramma aanvaard, maar met uitzondering voor de plannen na 2020. Daarin waren onvoldoende sociale huurwoningen opgenomen, en deze waren onvoldoende verspreid over de diverse gemeenten. Daarop hebben de betrokken partijen – gemeenten en woningbouwcorporaties – een nieuw voorstel gedaan. In inzet van Schiedam wordt dus in orde bevonden.

Niet akkoord is GS met de inbreng van Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne. Voor deze gemeenten wordt het besluit uitgesteld. De provincie zal samen met deze gemeenten verkennen wat de mogelijkheden zijn om meer aan sociale woningbouw te doen. Het bouwen van onvoldoende betaalbare huurwoningen is van oudsher een klacht aan het beleid in deze gemeenten, die ook vanuit Schiedam naar voren wordt gebracht.

In het algemeen roemt GS het aantal woningen dat de regio wil toevoegen aan de totale voorraad tot 2030. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Het proces dat de regio voorafgaand aan het nieuwe voorstel heeft doorlopen verdient complimenten. Met alle partijen om tafel, samen de schouders eronder. Mooi als we dat nu kunnen doorzetten. Gezien de huidige marktomstandigheden is het ontzettend belangrijk dat het niet bij plannen blijft, maar we woningen voor alle doelgroepen realiseren. Laten we daar nu ook werk van maken.”Gerelateerd