Proef met hondenpoepzakjes in binnenstad

30-08-2017 Wonen Redactie

SCHIEDAM - Een bewonersinitiatief wordt overmorgen omgezet in een echte gemeentelijke proef met als doel de strijd tegen de overlast van hondenpoep aan te gaan - en te winnen.

De proef wordt gehouden in een deel van de Schiedamse binnenstad, begrensd door de Hoogstraat, Lange Kerkstraat en Broersveld, rond de Bagijnhof. In dit gebied worden speciale afvalzakken aangeboden, gratis. Het gaat om biologisch afbreekbare zakken, te vinden op acht locaties in het proefgebied. Uiteraard zijn daar ook voldoende afvalbakken te vinden, meestal direct naast de zakken.

Voorafgaand aan de proef was er een nulmeting, zowel op straat als op basis van binnengekomen klachten over hondenuitwerpselen. Tijdens de proef wordt bijgehouden hoe het gaat met de poepoverlast: maandelijks zijn er metingen en na een half jaar worden de bevindingen op een rijtje gezet. De proef duur een jaar en zal worden afgesloten met een eindevaluatie.

De proef verandert niets aan het hondenbeleid, zo verklaart de gemeente, initiatiefnemer voor de proef. De opruimplicht voor hondenuitwerpselen blijft bestaan en hondenbezitters kunnen, ook tijdens de duur van de proef, elk willekeurig plastic zakje gebruiken. "Ook zal de uitkomst van deze proef niet automatisch betekenen dat het hondenbeleid aangepast wordt", aldus het bericht over de proef. "Een eventuele wijziging van beleid is namelijk ook van andere factoren afhankelijk."Gerelateerd