Oplossing impasse Havendijk dichtbij

24-03-2018 Wonen Redactie

Overleg bij de BVSZ; foto: Marcel Kreuger

SCHIEDAM - Er lijkt een oplossing te komen voor de impasse met betrekking tot het parkeren op de Havendijk.

De afgelopen dagen spraken vertegenwoordigers van de gemeente met bewoners van de Havendijk, die te hoop liepen tegen het vervallen van een flink aantal parkeerplaatsen bij de herinrichting van de weg. "De gemeente gaat overstag", meldt een van hen, Mari Dingenouts.

Volgens wijkprocesmanager Marcel Kreuger is er een nieuw voorstel geformuleerd waarin het 'langsparkeren', dus het langs de straat/weg/dijk parkeren van auto's, toch mogelijk blijft. Ook komen er volgens hem nog wat extra parkeerplekken bij. "Die optie is positief ontvangen", aldus Kreuger.

Wethouder Marcel Houtkamp reageert op facebook opgetogen. "Fijn dat het goed is ontvangen, lang over nagedacht, flinke stap voorwaarts. Ik zeg maar simpel: de gemeente luistert wel degelijk!"

Eerder was er grote onvrede over het voornemen om als gevolg van de wegwerkzaamheden een groot aantal bomen langs de Havendijk te kappen.

Binnen enkele weken zal de zogenaamde Klankbordgroep opnieuw bijeenkomen om de plannen verder uit te werken. "Rekening houdend met aspecten als veilig oversteken, behoud van bomen, snelheidsremmende maatregelen, tegengaan van trillingen en geluidsoverlast", aldus Kreuger. Al deze aspecten spelen rond de Havendijk.

Dingenouts probeert het ijzer te smeden nu het heet is. Hij zet alvast wat piketpaaltjes: "Met de Klankbordgroep Havendijk is de afspraak gemaakt dat de Havendijk zo ingericht wordt dat het verkeer door verkeersbelemmerende maatregelen gedwongen wordt veertig kilometer te gaan rijden. Voor het vrachtverkeer moet de nieuwe coalitie afspraken gaan maken over het afsluiten van de Havendijk hiervoor, zoals er in elk geval staat in de verkiezingsprogramma's van de VVD, AOV, PvdA en PS."

Deze maatregel is volgens de bewoners nodig omdat veel vrachtverkeer gebruik maakt van de Havendijk, zowel om op de A20 bij het Giessenplein te komen, als op de A4 bij Vijfsluizen. Soms wordt de route ook gebruikt tussen beide op- en afritten, om een stuk af te snijden in geval van file. De bewoners willen dat die doorgaande weg in de Gorzen wordt gedwarsboomd, zodat verkeer met bestemming oostelijk van de wijk alleen nog van en naar de A20 kan rijden, en verkeer met westelijke bestemming via Vijfsluizen kan. Daarbij wordt de wijk ontzien van vrachtverkeer.

Gerelateerd