Op zoek naar het ei van Columbus voor het parkeerprobleem

06-04-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Parkeren blijft een groot probleem in Schiedam. Er leven in de stad veel ideeën hoe aan die moeilijkheden een eind kan worden gemaakt. Het invoeren van betaald parkeren wordt maar door (relatief) weinigen gezien als het ei van Columbus.

Dit blijkt uit de reacties van de 5400 deelnemers aan het mobiliteitsonderzoek dat de gemeente Schiedam vorig jaar liet uitvoeren, en waarvan de uitkomsten onlangs zijn gepresenteerd.

Eerst maar de problemen: in Schiedam-Zuid en -West antwoordt 85 respectievelijk 84 procent van de mensen die aan de enquête meededen wel eens moeilijk een parkeerplek te kunnen vinden. In west stelt zelfs 38 procent dat het altijd moeilijk is de auto te parkeren; in zuid is dat 32 procent.

Wie wordt gevraagd wanneer het parkeren het moeilijkst is, noemt eigenlijk altijd de avond: in zuid ervaart bijna de helft van de mensen dat dan parkeren lastig is. Opvallend genoeg is het de wijk Woudhoek die dan volgt in percentage, met 44 procent. Ook in Spaland/Sveaparken, in west en in oost vindt ongeveer twee op de vijf automobilisten ‘s avonds maar moeilijk een parkeerplek.

Gevraagd waarom het vinden van een parkeerplek zo moeilijk is, hebben veel Schiedammers een ander idee. Logisch is natuurlijk dat ‘er te weinig plekken zijn’. Of dat er te veel auto’s (per huishouden) zijn, met name in Spaland/Sveaparken. In oost, zuid en west worden de busjes en andere voertuigen die meer dan één parkeerplek innemen genoemd. In Nieuwland worden ook de auto’s genoemd van mensen die het vermijden hun auto neer te zetten op een betaalde parkeerplaats verderop. Andere oorzaken die op de proppen komen in het onderzoek zijn – aflopend in belang – het niet goed benutten van bestaande parkeerruimte, het bezetten van parkeerplaatsen door bezoekers van voorzieningen als winkels, scholen, kerken of stations in de buurt en overbewoning van huizen in de buurt, onder meer door arbeidsmigranten met relatief veel bedrijfsbusjes. Verder zorgen werkzaamheden in de buurt voor het (tijdelijk) sneuvelen van parkeerplaatsen, in geval van nieuwbouw is dat soms ook definitief. Verder schijnen er flink wat mensen in het openbaar gebied te parkeren, terwijl ze zelf parkeerplek voor de deur hebben.

En dan: wat kan er aan de problemen gedaan worden? Het invoeren van betaald parkeren wordt dan natuurlijk vaak genoemd. Het merendeel van de Schiedammers ziet dat niet zitten. In Nieuwland is opvallend genoeg het meeste animo voor het invoeren van een vorm van betaald parkeren, bijvoorbeeld met parkeervergunningen: bijna eenderde van de ondervraagden verwacht daarmee het probleem te kunnen verkleinen. West volgt, met 29 procent van de mensen die dit een goede optie vindt. De tegenstand tegen betaald parkeren is het grootst in de noordelijke wijken; maar ook in de wijken waar parkeren de meeste moeite kost zien veel mensen betaald parkeren niet zitten. Daarbij aangegeven dat in het onderzoek de vraag zo is gesteld dat mensen ook konden aangeven dat ze betaald parkeren niet zien zitten omdat ze de kosten van een vergunning te hoog vinden.

Andere opties zijn er genoeg: onder de noemer ‘fysieke maatregelen en ruimtegebruik’ vallen ideeën als ‘meer parkeervakken realiseren door het slimmer inrichten van straten’ en het invoeren van haaks of schuin op de stoep parkeren door in straten eenrichtingverkeer in te stellen, stoepen te versmallen of grasstroken op te doeken. Een leuk idee is kleinere parkeervakken speciaal voor kleinere auto’s in te richten. Ook zouden parkeergarages kunnen worden opengesteld voor bewoners door middel van een vergunningsysteem, of nieuwe parkeergarages kunnen worden gebouwd.

Verder wordt het belasten van het autobezit aan de hand gedaan als mogelijkheid. Dat kan door alleen de tweede en derde auto in een huishouden duurder te maken, of juist ’s avonds en ’s nachts parkeerbelasting in te voeren. Verder kan werkgevers de verplichting worden opgelegd op eigen terrein parkeergelegenheid te realiseren voor personeel (Frankeland, GGZ, Spieringshoek, DSW, Franciscus Vlietland Ziekenhuis, politiebureau, Matrice, garage-/autoverkoopbedrijven, coffeeshop worden met name genoemd). Die eigen parkeerplaatsen van bedrijven kunnen ook ’s avonds en ’s nachts worden opengesteld voor wijkbewoners. Bedrijven met een flink wagenpark zouden niet meer moeten worden toegestaan in woonwijken. Ook een veel strengere handhaving van de parkeerregels wordt genoemd, en dito voor de regels tegen overbewoning. Het splitsen van woningen zou niet meer moeten mogen. Het gebruiken van parkeerruimte voor niet meer gebruikte uitritten kan ook een klein beetje helpen.

Als bouwers van woningen de verplichting zouden hebben om een hogere parkeernorm te hanteren, zouden de parkeerproblemen daar ook moeten verdwijnen, zo redeneren deelnemers aan het onderzoek. Dus bijvoorbeeld twee parkeerplaatsen, of 1,75 per woning aanleggen. Je zou ook gereserveerde plaatsen kunnen realiseren voor de eerste auto van bewoners (met beugels en dergelijke).

Uiteraard is ook investeren in het openbaar vervoer een manier om iets te doen aan het parkeerprobleem. Maak het ov fijnmaziger, goedkoper of gratis, zo stellen Schiedammers. Zorg verder voor parkeergelegenheid buiten de wijken voor bedrijfsauto’s en/of tweede en derde auto’s of voor langdurig parkeren (met name van de auto’s van arbeidsmigranten die langparkeren worden genoemd). Andere opties: het ‘wegdoen’ van de auto belonen en het bevorderen van fietsgebruik met vrijliggende fietspaden, stallingsvoorzieningen en oplaadplekken.

Baanbrekend is het voorstel om met behulp van sensoren en een app bewoners te informeren over beschikbare parkeerplaatsen en waar die te vinden zijn, real-time. Drastisch is het maximeren van het aantal auto’s per huishouden.

Een ander middel dat Schiedam kan inzitten om aan die dagelijkse frustratie van veel van zijn inwoners een eind te maken zou ook betere straatverlichting (wit!) kunnen zijn. Zo wordt het minder bezwaarlijk om verder weg te parkeren, opperde in ieder geval een deelnemer aan het onderzoek.

Want dat blijft het probleem; parkeren wordt als bezwaarlijk gezien, omdat mensen niet ver van hun voordeur hun auto willen stallen. Ruim de helft van de mensen blijkt niet verder dan honderd meter (het onderzoek stelde dat opvallend genoeg gelijk aan anderhalve minuut lopen) van huis te willen parkeren. Eén op de vijf respondenten zegt bereid te zijn tot parkeren op tweehonderd meter en slechts twaalf procent heeft er driehonderd meter wandelen voor over om zijn of haar auto kwijt te kunnen.

Bekijk hieronder hoe de ondervraagden reageerden op de vragen over de parkeerdruk die zij ervaren, de maatregelen die goed kunnen werken om er iets aan te doen en of zij geloven dat betaald parkeren de problemen op kan lossen,

Bekijk de foto's


Gerelateerd