Ook Vlaardingen wil 'bejaardenhuizen' terug

05-07-2019 Wonen Redactie/Vlaardingen24


VLAARDINGEN – Maak het mogelijk dat Vlaardingers van tachtig jaar en ouder bij elkaar in de buurt kunnen wonen en regel dat er dichtbij welzijns- en zorgvoorzieningen zijn. Dat was de strekking van de motie die gisteravond werd ingediend door in de gemeenteraad van de stad, door de Fractie Kerkhof (ex-SP), samen met de VVD en het CDA.

De indieners van het voorstel werden geïnspireerd door Schiedam, waar gemeente, zorgverzekeraar DSW, woningcorporatie Woonplus en zorgaanbieders Frankelandgroep en Argos Zorggroep een Zorg en Welzijnspact hebben gesloten. Zie dit artikel van Schiedam24.

Geclusterd wonen dus, waarbij door de nabijheid van voorzieningen en de concentratie van ouderen die vroeger of later meer zorg nodig hebben, de druk op de zorg en thuiszorg vermindert. "Je zou bijna weer terugverlangen naar wat nog niet zo lang geleden door vooral de liberale kabinetten met de VVD is afgeschaft: de bejaardentehuizen of, in een moderner taalgebruik, de woonzorgvoorzieningen voor ouderen die niet naar een verpleeghuis hoeven maar wel meer zorg nodig hebben", zo schrijft de collega van Vlaardingen24.

"In Vlaardingen is het dus diezelfde VVD die geclusterd wonen voor hulpbehoevende ouderen weer mogelijk wil maken. Hoe dat in de praktijk gestalte moet krijgen? Het kan nog alle kanten uit, want een motie is niet dwingend maar een richtlijn voor een college."

Voor de stemming kreeg de motie veel sympathie en een beetje kritiek van onder meer het AOV, de partij zich juist voor de ouderen sterk maakt: ,,Hier strijden wij al langer voor, maar ouderen moet je daarnaast niet wegzetten als een groep die niets meer kan en van alles mankeert, want er zijn nog veel vitale ouderen’’, zo was de boodschap van fractievoorzitter Desiree de Jong van het AOV.

Bij de stemming kreeg de motie een unanieme raad achter zich: 33 stemmen voor en 0 tegen.


Gerelateerd