Omgevingsfonds Midden-Delfland stopt

10-12-2018 Wonen Redactoe

Foto: Paul Meuldijk

 
SCHIEDAM - Het Omgevingsfonds Midden-Delfland, de algemene subsidieverordening van het Recreatieschap Midden-Delfland, stopt op 31 december. Tot en met zaterdag aanstaande is het nog mogelijk een subsidie aan te vragen. Reeds toegekende subsidies blijven gelden.

Het beëindigen van de subsidieregeling is het gevolg van de opheffing van het Recreatieschap Midden-Delfland. Per 1 januari zetten de gemeenten Delft, Vlaardingen, Midden-Delfland, Maassluis, Westland en Schiedam hun samenwerking betreffende de recreatiegebieden van Midden-Delfland verder binnen het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG). Het beheer en de exploitatie in de gebieden wordt in 2019 in opdracht van de CBG uitgevoerd door Staatsbosbeheer. 

Na ruim twintig jaar komt er een einde aan het Omgevingsfonds Midden-Delfland. Als compensatie voor de opslag van verontreinigde grond en havenslib heeft de gemeente Rotterdam in 1997 geld gestort in het DOP NOAP-fonds, dat in 2011 het Omgevingsfonds Midden-Delfland is gaan heten. De subsidiepot startte met zo’n 8,5 miljoen euro in kas en financierde activiteiten en projecten die bijdroegen aan het verbeteren van de leefomgeving in Midden-Delfland. Zo’n tweehonderd projecten hebben in de loop der jaren een bijdrage uit het fonds ontvangen.

Doordat de nieuwe CBG de subsidieregeling niet kan voortzetten, heeft het bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland besloten om de regeling te beëindigen. De komende weken worden de laatste subsidieaanvragen nog behandeld. Het bedrag dat resteert na de laatste toekenningen (ca € 300.000,-), wordt gestort in als ontwikkelingsbudget van de gemeenten die de coöperatie vormen en komt binnen de doelstellingen van het fonds ten goede aan toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Voor partijen die  eerder een subsidie uit het omgevingsfonds hebben toegezegd gekregen, verandert er niets. Deze subsidies worden de komende jaren gewoon afgewikkeld door de CBG, volgens de daaraan verbonden voorwaarden van de subsidieregeling. Degenen die nog een aanvraag willen doe, moeten dat deze week doen, want zaterag bij het omgevingsfonds binnen zijn. 

 


Gerelateerd