Noem hem dan de Keetbrug – of liever de Ongevraagde Brug

06-11-2016 Wonen Han van der Horst

Impressie hoe de brug kan zijn

COLUMN - Afgelopen week werd in de media een mooie tekening verspreid van de historisch ogende ophaalbrug, die dwars over de Lange Haven de verbinding tot stand zal brengen tussen de Taansteeg en de Keetsteeg. Uit de door de gemeente bijgevoegde informatie ontstaat de indruk dat deze nieuwe verbinding 'Taanbrug' zal heten. De geschokte belastingbetaler mag gerust zijn. Hij is in feite een geschenk van het VSB-fonds aan de burgerij.

Taanbrug is een te voor de hand liggende naam. Die zegt niks. Hij brengt de brug niet in verband met de geschiedenis van onze stad en al ziet hij er dan op de plaatjes heel oud uit, dat is heel recente geschiedenis. Er is namelijk over dit geschenk heel wat te doen geweest.

Veel rechtgeaarde Schiedammers wezen deze brug met grote nadruk af. Op inspraakvergaderingen werd schamper gedaan. Er had daar nooit een brug gelegen. Het publiek zou de vertrouwde Appelmarkt nooit verraden. De gedachte als zou de nieuwe brug een extra ronde door de binnenstad mogelijk maken en zo meer leven in de brouwerij brengen, werd afgewezen als een hersenspinsel, typerend voor ambtenaren die elke dag vanuit verre dorpen en steden de moeizame reis aanvangen naar hun werkplek op het Stadskantoor. Daarom is Keetbrug een veel betere naam. Er is immers veel keet om geweest.

Er is echter een betere naam met een lekker ritme erin, die klinkt als een klok. Als je die naam hoort, vergeet je hem nooit meer. Hij brengt bovendien de geschiedenis in herinnering: Ongevraagde Brug.

Ik behoorde zelf tot de felle tegenstanders van de brug. Ik zag er overbodige geschiedvervalsing in. Toen men mij een fotomontage toonde van hoe het allemaal ging worden, zag het geheel daar in die bocht van de Lange Haven er helemaal niet zo gek uit. En datzelfde moet een eerlijke beschouwer toegeven als hij de dezer dagen verspreide tekening ziet.

Laten we die brug maar welkom heten. Misschien is het zelfs een goed idee om de Lange Haven te verrijken met nóg een brug en die zou dan wel een verwijzing naar een écht stukje Schiedams verleden zijn. De voorganger van de Appelmarktbrug lag namelijk een stukje noordelijker, tussen de Bokkensteeg en de Westmolenstraat. Daar op de hoek van de Lange Haven bevond zich het koffiehuis waar de branders en de makelaars hun zaken deden voor de Korenbeurs werd gebouwd. Daarom noemden mensen in die dagen het smalle stukje van de Westmolenstraat ook wel Koffiehuisbrug.

Wij kunnen daar dus de Koffiehuisbrug bouwen. Het zou een replica kunnen zijn van de achttiende- eeuwse voorganger van de huidige, net gerestaureerde Beursbrug. Dat was een fraaie ophaalbrug met als versiering groot het wapen van Schiedam erop.

Maar laten we om te beginnen het verhaal van de brug tussen de Taan- en de Keetsteeg vasthouden in de benaming. Daar komt niet de Taanbrug, maar de Ongevraagde Brug. Wat een prachtige aanleiding voor de gidsen op de Fluisterboot om een fraaie geschiedenis te vertellen.

Zo mensen, ben ik een baliekluiver of niet?Gerelateerd