Nieuwe fase in ontwikkeling windmolen Vijfsluizen

30-10-2019 Wonen Redactie

Visualisatie van de windmolen op Vijfsluizen door Energiek Schiedam


SCHIEDAM – Energiek Schiedam heeft met de ontwikkeling van een windmolen op Vijfsluizen een nieuwe fase bereikt. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd; in 2021 zou dan begonnen kunnen worden met de bouw van de windturbine.

Al bijna zes jaar werkt de coöperatie (en zijn voorganger Schiedams Energie Collectief) aan het in gang trekken van de bouw van een molen van drie megawatt: onderzoek naar de haalbaarheid, verkenning van de locaties, financieringsmogelijkheden, medewerking van omliggende bedrijven, doorrekeningen voor wat betreft geluid, zicht en gevaar (waarvoor strenge regels gelden), voorbereiding van vergunningaanvragen. In mei 2014 werden de Schiedammers op een bijeenkomst in De Erker over de plannen geïnformeerd.

Recent werd een doorbraak bereikt op een belangrijk knelpunt: de zogenaamde externe veiligheid. Dat is een juridische term waarmee de risico’s worden aangegeven als de turbine omvalt of bijvoorbeeld een of meer rotorbladen verliest. Ingenieursbureau Antea en DCMR bereikten overeenstemming over het gebruik van een rekenmodel om de risico’s uit te drukken en berekenen. Die leidt tot een methodiek waarbij de risico’s dusdanig in kaart zijn gebracht waaruit blijkt dat de omliggende bebouwing realisatie van de molen niet in de weg staat. De voormalige Wilton-Fijenoord Timmerfabriek, nu in gebruik door Gusto MSC, is het gebouw dat het dichtst bij de voorgenomen locatie van de molen staat.

Vanavond is De Erker opnieuw het decor van een bijpraatavond. Het langdurige voorbereidingsproces lijkt nu toch tot resultaat te gaan leiden. Energiek Schiedam roept nu samen met Ondernemersvereniging Schiedam Havens de Schiedammers op om te horen van de stand van zaken.

De aandacht en interesse van de stadgenoten is ook nodig omdat de initiatiefnemers het project willen financieren met middelen van Schiedamse investeerders. Uitdrukkelijk hebben ze van begin af aan toegewerkt naar een molen die ten goede komt aan de stad – en niet slechts aan de energiebedrijven die initiatiefnemers en exploitanten zijn van de molens die op veel plekken in het land verrijzen en daar de revenuen van opstrijken. Naar opgave van Energiek Schiedam verdient de windmolen zichzelf in zo’n vijftien jaar terug – zodat deze nadien ‘gratis’ energie levert. De groene energie van de molen zal ook de bedrijven van Vijfsluizen helpen realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij te brengen. Een vertegenwoordiger van de bedrijven zal vanavond een presentatie houden over de verduurzaming in de havens waaraan gewerkt wordt.

De molen moet komen in het getijdegebied, tussen de snelweg A4 en de Karel Doormanweg. Daartoe zou een strekdam in het water moeten worden gebouwd, min of meer in het verlengde van de Daniël Pichotstraat. De molen vergt naar verwachting een investering van ongeveer vijf miljoen euro en zal energie opwekken voor zo’n 2300 huishoudens.Gerelateerd