Meredia: geef statuslozen papieren

14-04-2020 Wonen Redactie

Foto: Michael Luhrenberg


SCHIEDAM - Stichting Meredia bepleit het verschaffen van een verblijfsstatus aan 'mensen zonder papieren' in Schiedam.

Zij volgt daarmee een oproep van de beweging San Egidio, bekend van het werk dat zij doet onder daklozen in Rome. San Egidio-voorman in Nederland, Colm Dekker, bepleitte in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad afgelopen weekend het verlenen van een status aan mensen die nog niet over geldige papieren beschikken.

Deze mensen hebben het moeilijk in deze periode van Corona, aldus Meredia. "In het slechtste geval krijgen ze het nog moeilijker. Spijtig genoeg kennen we status-loze gezinnen in Schiedam die dit aan de lijve ondervinden", aldus Rita van der Eijk namens Meredia. "Het is hard nodig dat we hier aandacht voor vragen. Ook deze mensen moeten in deze barre tijden aanspraak kunnen maken op hulp en steun van de overheid."

"Met elkaar kunnen we proberen meer slachtoffers te voorkomen, ook door de zorg voor mensen zonder papieren te verbeteren", zo roept zij op. Van der Eijk legt graag contact met mensen die hierover willen meedenken. 

Volgens de oproep van San Egidio blijft een kwetsbare groep buiten beeld nu er veel maatregelen worden getroffen om de meest kwetsbaren in de samenleving te koesteren: ouderen, zieken, bewoners van zorginstellingen. "Hun bescherming rechtvaardigt de huidige, extreme Coronamaatregelen", stelt Dekker. Maar vergeten worden de mensen zonder papieren.

"Deze mensen blijven per definitie onder de radar. Zij overleven zonder in beeld te komen, en dat is nu gevaarlijk, voor henzelf en voor heel de samenleving. Ze hebben nauwelijks toegang tot de gezondheidszorg. Ze leven veelal op straat of slecht behuisd en ze zijn moeilijk bereikbaar voor informatie. In de maatregelen tegen Coronabesmetting vormen zij daardoor een risicofactor."

Dekker, stadsdiaken in Amsterdam, treft daar 'Brazilianen die bij mensen thuis en in kleine bedrijven schoonmaak- en ander werk deden, dat onze economie en samenleving ondersteunt'. "Door de huidige crisis raken zij hun werk en daarmee hun huis en alles kwijt. Eritreeërs en anderen die hopen op een verblijfsvergunning en nu voor slapen, eten en andere basisbehoeften elke dag weer door de stad sjouwen. Precies het omgekeerde van: blijf binnen. Zeker proberen overheid, kerkelijke en maatschappelijke organisaties te helpen. Maar het is simpelweg geen leven zonder papieren, zeker in Coronatijd." 

Een vergaande maar simpele oplossing volstaat volgens Dekker, in een tijd die vraagt om bijzondere maatregelen. "Geef ze papieren." Nederland zou volgens hem het voorbeeld van Portugal kunnen volgen, waar vorige week bekend werd dat alle mensen op Portugees grondgebied een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. "Om meerdere redenen is dat verstandig. Bijvoorbeeld: als zij vlot toegang krijgen tot gezondheidszorg, is dat goed voor hun gezondheid en voor die van ons allen. En op dit moment kan niemand worden uitgezet. Er werden al mensen uit vreemdelingendetentie vrijgelaten, omdat hier geen perspectief op is. Wij zijn voorlopig nog niet klaar met het Coronavirus."

"Intussen wordt juist voor mensen zonder papieren de situatie steeds nijpender", aldus Dekker. "Verder is een verblijfsvergunning verstandig omdat veel van deze mensen (bewezen) talenten hebben die wij in ons land hard nodig hebben en die we ook na het Coronavirus zullen kunnen waarderen. En als laatste, een veelgehoord argument is de angst voor de aanzuigende werking. Die geldt nu niet. De grenzen zijn nagenoeg dicht. Er komt niemand extra naar Nederland als we dit nú regelen. Daarom zijn deze unieke omstandigheden waarin we dingen doen die anders ondenkbaar zijn, het juiste moment om ook deze stap te zetten: geef ze papieren."Gerelateerd