Lening Particuliere Woningverbetering ook voor kleine VvE’s

17-11-2021 Wonen Advertorial


SCHIEDAM - Sinds kort kunnen kleine VvE’s  (maximaal zeven leden) tijdelijk een goedkope lening krijgen voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud of het verbeteren van de woning door bijvoorbeeld het vervangen van installaties, het verduurzaam van de woning, of het oplossen van vochtproblemen.

Dit is het gevolg van het besluit van het college om deel te nemen aan de pilot ‘Het financieren van kleine VvE’s’ van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Per appartement kan er minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- worden aangevraagd. U kunt voor meer informatie contact opnemen met een van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering.

Ook is de Stimuleringslening Particuliere Woningverbetering geactualiseerd. Zo kunnen nu meer eigenaren in Schiedam hun pand verduurzamen en verbeteren. Daarnaast is het maximaal leenbedrag per woning voor casco-onderhoud en verduurzaming verhoogd naar € 25.000,-. 

Voor vrijblijvend advies over bijvoorbeeld het onderhoud van uw pand of het nemen van energiebesparende maatregelen kunt u op werkdagen terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Gerelateerd