Laan van Bol'Es zaterdag open

24-08-2017 Wonen Redactie

Werken aan de Laan van Bol'Es, foto's gemaakt eind juli; foto's: FlashphotoNL

SCHIEDAM - De Laan van Bol'Es gaat zaterdag weer open voor verkeer, in beide richtingen. 

Aannemer Dura Vermeer heeft dan de werkzaamheden aan de herinrichting van de weg afgerond. Op tijd. De woningen, winkels en de instellingen zijn vanaf zaterdag weer via de gebruikelijke wegen bereikbaar. De komende tijd worden nog wel restwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanplanten van het groen in het najaar.

Een van de belangrijkste oogmerken van het werk was om de Laan veiliger te maken voor verkeersdeelnemers, met name voetgangers. Het versmallen van de weg en de aanleg van een rotonde bij de kruising met de Van Beethovenlaan moet daar voor zorgen. Verder is door werkzaamheden een goede inpassing van de aansluiting op sportpark Willem-Alexander tot stand gekomen.

Het gemeentebestuur is trots op de wijze waarop het verbeterplan voor de straat is opgesteld. "Belanghebbenden (bewoners, scholen, instellingen, hulpdiensten en bedrijven) zijn vanaf het begin meegenomen in dit project. De gemeente Schiedam heeft in samenspraak met alle partijen de randvoorwaarden voor de uitvoering bepaald. De wensen en behoeftes zijn zoveel mogelijk meegenomen in de opdracht naar de aannemer."

Voor de start van de werkzaamheden hebben ook netbeheerder Stedin en waterleidingbedrijf Evides noodzakelijk onderhoud aan gas- en waterleidingen verricht.


Gerelateerd