Kleiner wonen met hogere huur?

07-05-2019 Wonen Kor Kegel

PvdA-raadslid Bilal Badri, een van de vragenstellers

SCHIEDAM – Je wilt kleiner wonen. De kinderen zijn het huis uit. Je hebt er met plezier gewoond, maar je hebt al die kamers niet meer nodig. De PvdA in Schiedam constateert dat het met name in Groenoord en Nieuwland kan voorkomen dat als je opteert voor een kleinere woning, je te maken kunt krijgen met een hogere huur.  

“Dat ontmoedigt de doorstroming”, zeggen de twee PvdA-gemeenteraadsleden, Petra Zwang en Bilal Badri. Het zou prettig zijn als de meerkamerwoningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen, maar de doorstroming wordt gefrustreerd als huurders dan toch maar besluiten om niet te verhuizen en in een eigenlijk te grote woning blijven zitten.  

Petra Zwang en Bilal Badri hebben er schriftelijke vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders van Schiedam. “Herkent het college het gegeven van kleiner wonen in hetzelfde wooncomplex tegen een fors hogere huur?” vragen ze. “Welke mogelijkheden ziet het college om deze ontmoediging van kleiner wonen op te lossen? Is het college bereid deze ontmoediging van kleiner wonen met Woonplus te bespreken en samen te zoeken naar maatregelen om dit knelpunt op te lossen en de doorstroom te bevorderen?”

Het college van B & W is nu aan zet. Maar er is een formele termijn van zes weken voor de beantwoording en in de tussentijd zullen de gemeente en Woonplus wel contact hebben.Gerelateerd