Kapvergunning voor Park Vijfsluizen aangevraagd

18-04-2020 Wonen Redactie/Vlaardingen24


SCHIEDAM - Wonen in het groen, dat is een van de belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van Park Vijfsluizen, de nieuwe groene wijk op de grens van Vlaardingen en Schiedam. Maar om woningbouw mogelijk te maken is het nodig om een deel van het groen te verwijderen. Heijmans, projectontwikkelaar van het gebied, heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Het voormalige sportpark Vijfsluizen is een bijzondere plek met een lange geschiedenis. De projectontwikkelaar wil op plek een moderne groene woonwijk realiseren, met voornamelijk gezinnen. Voordat het ontwerp voor de nieuwe wijk gemaakt werd, is het bestaande groen in beeld gebracht. Hierdoor kunnen meerdere bestaande boomgroepen en bosschages worden ingepast in de nieuwe wijk. Volgroeid groen geeft een nieuwe wijk direct meer sfeer en karakter.

De ontwikkelaar geeft aan dat er ook bomen en struiken zijn die niet kunnen blijven staan. Bijvoorbeeld omdat zij te zeer te leiden zullen hebben van noodzakelijke ophoging of voorbelasting van de grond, of omdat ze ergens staan waar woningen of straten komen. Ook kan het zijn dat de bomen en struiken al richting het einde van hun levensverwachting gaan en beter nu vervangen kan worden door groen dat weer jaren mee kan. De aangevraagde vergunning is nodig voor het verwijderen van dit groen.

Het kappen en weghalen gaat gefaseerd, net zoals de aanleg van de wijk. Sommige bomen die uiteindelijk moeten wijken, blijven nog één of twee groeiseizoenen staan. In de planning wil Heijmans de eerste kapwerkzaamheden komend najaar.

De wijk is ontworpen als een park. Hier hebben oude, maar ook een groot aantal nieuwe bomen een belangrijke rol. Bij de keuze welke soort nieuwe bomen aangeplant worden is rekening gehouden met de bodemgesteldheid en de waterhuishouding in het gebied. "Zo kunnen de nieuwe bomen uitgroeien en van Park Vijfsluizen een volwassen groene wijk maken", aldus Heijmans. "In het eindplaatje is de hoeveelheid groen vergelijkbaar met de huidige situatie, maar wel van betere kwaliteit."Gerelateerd