Havendijk: begint het werk, of zit het meeste er al op?

04-05-2020 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Na een jarenlange voorbereidingsperiode gaat vandaag het echte werk aan de Havendijk beginnen.

Of het zit er al op, het is maar hoe je het bekijkt. De voorbereiding van het project, het horen en betrekken van belanghebbenden en betrokkenen, leverde naar verluidt eenstemmigheid op in de aanpak en hoe de dijk door de Gorzen eruit gaat zien. En misschien blijkt dat in de uitvoering nog wel meer waard dan het feitelijke werk door de aannemers.

Alhoewel: vanwege de Coronacrisis is het laatste stukje van de inspraak, de informatiebijeenkomsten voor de wijk, niet mogelijk. De gemeente hoopt het met uitgave van een nieuwsbrief goed te maken.

Doel is om de belangrijke verbindingsweg om de Gorzen ‘toegankelijker en verkeersveiliger te maken’, aldus de gemeente Schiedam. De Hollandse Baan, het doorgaande ‘snelle fietspad’ tussen Vlaardingen en Rotterdam – waarover in 2017 zo veel te doen was toen de plannenmakers vonden dat daarbij honderd bomen op de Westfrankelandsedijk moesten sneuvelen (zie hier)– moet over de Havendijk. En er moet veel onder de grond worden vernieuwd.

De bewoners van de Havendijk vreesden voor hun parkeerplaatsen, en voor de bomen langs de weg. Na inspraakrondes die zo’n vijf jaar in beslag namen, blijken de plannen uitvoerbaar met de kap van ‘slechts’ 22 bomen. Die zijn in maart gerooid. Zie dit artikel.

Nu gaan de aannemers Van Ooijen en Heijmans aan de slag. Van Ooijen voor de aanleg van het nieuwe wegdek met alles wat daarbij hoort. Heijmans zorgt (in opdracht van Evides) voor het werk aan de kabel- en leidingnetten die ook moeten worden aangepakt. Op zeker moment zal er tijdens het werk, dat tot eind dit jaar duurt, geen drinkwater uit de kraan komen. Stedin is ook betrokken bij het project, vanwege de gelijktijdige vervanging van het gasnet en het elektriciteitsnet.

Zie dit aritkel en ook dit artikel en dit artikel.


Gerelateerd