Groenstrook langs Harreweg krijgt 'groot onderhoud'

23-02-2021 Wonen Redactie

Foto: Sjoukje Meeuwissen


Laatste nieuws: Vandaag zullen omwonenden een schrijven krijgen waarin de plannen uit de doeken worden gedaan, zo meldt Kriek. Daaruit blijkt ook dat vier bomen worden gekapt; er zullen vier bomen voor worden teruggeplant, aldus GKB.

Voor het ophogen van de grond wordt een depot met grond ingericht bij de keerlus van de tram.

SCHIEDAM - Het gebied rond de Harreweg ter hoogte van de Scheepvaartweg worden aangepakt. Aannemer GKB Groep gaat in opdracht van de gemeente Schiedam groot onderhoud plegen aan het gebied, inclusief waterlopen. Onderdeel van het werk is het ophogen van de kade met 50 tot 75 centimeter; dit gebeurt in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland

Omwonenden waren niet geïnformeerd, zo blijkt. Ook wijktoezichthouder Herman Kriek had geen weet van de werkzaamheden, tot gisteren de hekken en rijplaten arriveerden.

Ter hoogte van de keerlus van de tram heeft GKB Groep zijn kamp opgeslagen. Daar worden naar verluidt onder meer de dijkjes langs het water opgehoogd. Tot 2 april zal het werk naar verwachting duren.

PS. Dit artikel is aangepast na eerste plaatsing.Gerelateerd