Groeifonds buigt zich over investeren in ov in regio

15-01-2021 Wonen Redactie

De zone rond spoor en snelweg die Schiedam doormidden snijdt, ondergaat de komende jaren een grote gedaanteverandering; foto: Ardito


SCHIEDAM – De ‘schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad’ is een van de voorstellen om te investeren in de toekomst van Nederland door middel van het Nationaal Groeifonds. Als het voorstel wordt aangenomen betekent dat extra geld voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in onze regio.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat informeerde gisteren de Tweede Kamer over de plannen. Het gaat om de eerste investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds die zijn ingediend bij de beoordelingsadviescommissie. Het betreft plannen voor de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek/ontwikkeling en innovatie.

Deze voorstellen zijn door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën ambtelijk getoetst aan de toegangspoortcriteria. Zo moet er een uitgewerkt plan liggen waarin elementen als de financiële kosten, de bijdrage aan het ‘verdienvermogen’ van Nederland en andere maatschappelijke kosten en baten op een rijtje worden gezet. Ook moet de uitvoerbaarheid van de plannen zijn onderbouwd en geldt er een reeks andere voorwaarden, over grootte bijvoorbeeld, en of het niet gaat om investeringen die ook op een andere manier wel door de overheid gedaan zouden (moeten) worden. De toetsingscommissie van ambtenaren heeft drie projecten afgewezen, zo laat de minister weten.

Wel ingediend bij het groeifonds zijn drie voorstellen onder de noemer kennisontwikkeling (met titels als ´Transitie naar innovatief & toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’), vijf plannen met betrekking tot onderzoek en innovatie (bijvoorbeeld ‘Kickstartvoorstel Life Sciences & Health ecosysteem’, Food Switch en ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’) en zes voorstellen voor wat betreft infrastructuur. Daaronder de schaalsprong voor het openbaar vervoer in onze regio.

Die moet er komen door ‘investeringen in hoogwaardige ov-oplossingen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer’. Het gaat dan om lightrail-, tram- en busverbindingen en aanpassingen aan het bestaande spoorwegnet tussen Den Haag en Dordrecht. Ook moeten er nieuwe stations komen, ‘zodat een hoogfrequente bediening kan plaatsvinden en ruimte wordt gecreëerd voor doorgaande nationale en internationale verbindingen’.

De investering in deze ov-infrastructuur moet ‘een bijdrage leveren aan economische samenhang, de grootschalige woningbouwopgave van 240.000 woningen in 2040 in de Zuidelijke Randstad en de nabijheid van werk, bereikbaarheid en leefbaarheid’.

De beoordelingsadviescommissie heeft aangegeven ongeveer drie maanden nodig te hebben voor het opstellen van een advies over de voorstellen. Het kabinet besluit vervolgens op basis van dit zwaarwegende advies welke voorstellen worden gehonoreerd, aldus minister Wiebes.

“Ondanks de hoge kwaliteit van de veertien voorstellen die zijn doorgeleid naar de beoordelingsadviescommissie, zullen zij niet allemaal gehonoreerd kunnen worden”, aldus de minister. Voor het Nationaal Groeifonds is twintig miljard euro gereserveerd voor de periode 2021-2025. “De gevraagde bijdragen uit het Nationaal Groeifonds voor deze voorstellen bedragen samen 25,5 miljard euro en overstijgen daarmee ruimschoots de gereserveerde twintig miljard euro.”Gerelateerd