Funderingsherstel in Schiedam is een voorbeeld

09-03-2019 Wonen Advertentie

 
SCHIEDAM - In Nederland dreigen minstens 1 miljoen huizen te verzakken, zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) tegen het tv-programma De Monitor eind februari. De droge zomer van vorig jaar, met als gevolg extreem laag grondwater, is een belangrijke oorzaak. Slechts enkele gemeenten houden zich actief bezig met het begeleiden en helpen van huiseigenaren die last hebben van funderingsproblemen. Schiedam  is een van de weinige gemeenten met zo’n actieve aanpak voor funderingsherstel.

Het Servicepunt Woningverbetering biedt gedupeerde huiseigenaren al vijftien jaar gratis hulp en begeleiding én een laagrentende lening van 1,5 procent. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan hun huis, en funderingsherstel kost veel geld. Daarbij komt dat je het herstel aan de buitenkant meestal niet ziet, het zit onder de grond.

Toch lukt het de projectleiders van het Servicepunt Woningverbetering vaak wel om mensen ervan te overtuigen dat het werk noodzakelijk is. Ze proberen het vertrouwen te winnen en bewoners komen dan tot inzicht: het móet gebeuren. Tot nu toe zijn er 328 woningen hersteld, op 33 verschillende locaties. Eigenaren hebben voor negen miljoen euro uitstaan aan laagrentende leningen via de gemeente. De gemeente Schiedam voelt zich verantwoordelijk en wil graag investeren in de particuliere panden. De structurele aanpak van het Servicepunt Woningverbetering helpt daarbij. Zo blijft de particuliere woningvoorraad op orde en dit vergroot de leefbaarheid in de wijken.