Emile Klep bij Woonplus opvolger Bob Venhuizen

01-04-2019 Wonen Kor Kegel

Emile Klep heeft ruime ervaring met woonproblematiek en de relatie tussen woningcorporaties en gemeenten

SCHIEDAM – De 48-jarige Emile Klep wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de Schiedamse woningcorporatie Woonplus. Hij komt van de gemeente Rotterdam, waar hij vier jaar directeur stedelijke inrichting was bij het cluster Stadsontwikkeling. Maar Emile Klep is geen onbekende in het corporatiewereldje, want daarvoor was hij regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam en verantwoordelijk voor de verhuur en het beheer van ruim 17.000 woningen in Rotterdam. 
In totaal heeft Woonstad 50.000 woningen in Rotterdam, ruim vier keer zo veel als Woonplus Schiedam. Eerder werkte Emile Klep bij Rijkswaterstaat en als interimmanager aan opdrachten voor woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.  

Emile Klep treedt op 1 juli aan. Tot die tijd is Bob Venhuizen nog in functie. In oktober sprak Bob Venhuizen met de Raad van Commissarissen af dat hij zijn functie per 1 juli zou neerleggen. Gezondheidsproblemen zijn de aanleiding.

Wilma Gillis-Burleson, lid van de RvC, zegt blij te zijn “dat we na een zorgvuldig werving- en selectietraject een nieuwe directeur-bestuurder hebben gevonden die de uitdagingen van deze stad en van Woonplus gaat oppakken.” 
Woonplus staat volgens haar op een kruispunt met nieuwe grote uitdagingen omtrent stedelijke vernieuwing, de verduurzaming van het bezit, de blijvende zorg voor betaalbare woonlasten voor de huurders en het verder vormgeven aan een ambitieuze en leergierige organisatie.  

Emile Klep studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In juli 2015 werd hij bij de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de taakvelden ruimtelijke ordening en milieu, wonen, en mobiliteit. Zijn aandacht ging uit naar de verdere ontwikkeling van Rotterdam als sterke stad voor de toekomst. Vanuit die rol hield hij zich bezig met de gemeentelijke woonvisie, de voorbereidingen voor een nieuwe oeververbinding, de energietransitie in de bestaande woningvoorraad en de woningopgave in het Nationaal Programma voor Rotterdam-Zuid. Hij woont op de Kop van Zuid.