Duurzaamheid mag wat kosten in Spaland/Sveaparken

25-08-2016 Wonen Redactie

De bewoners van Schiedam-Noord overhandigen de resultaten van de Buurtpeiling aan Mario Stam; foto: gemeente Schiedam

SCHIEDAM – De inwoners van Spaland/Sveaparken zien het stimuleren van duurzaamheid wel zitten. Bewoners die hun huis willen uitrusten met groene daken en zonnepanelen, moeten daarbij financieel ondersteund worden door de gemeente, vindt 64 procent van de deelnemers aan de Buurtpeiling in de wijk.

Deze werd vandaag feestelijk aangeboden aan wethouder Mario Stam. 587 Inwoners (op3063 aangeschreven huishoudens) van Spaland/Sveaparken vulden in het voorjaar de Buurtpeiling, opgezet door bewoners, in. Opmerkelijk is dat van de bewoners van Schiedams noordelijkste wijken onder 41 jaar maar liefst 78 procent voor stimulering van investeringen in duurzaamheid is.

Duurzaamheid wordt ook bevorderd door gebruik van het openbaar vervoer. De wijk moet minstens twee keer per uur bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, vindt een grote meerderheid van negentig procent. Zeventig procent vindt dat de tram ook na zeven uur 's avonds naar Spaland/Sveaparken moet rijden. En 61 procent geeft aan dat er ook behoefte is aan een snelle ov-verbinding met omliggende gemeenten als Vlaardingen en Delft.

Toch is ook de auto nog behoorlijk heilig in noord. Aan parkeervergunningen is geen behoefte. Slechts negen procent van de mensen ziet die wel zitten, om een eind te maken aan de parkeeroverlast. Die er wel degelijk is, aldus driekwart van de respondenten.

Actieve inzet van bewoners (naast die van politie en Lichtblauwe Brigade – LBB) is nodig om de wijk veiliger te maken. Dat vindt driekwart van de mensen, in Sveaparken nog meer (82%) dan in Spaland. Praktisch eenzelfde percentage vindt dat een wijkagent of de LBB een wekelijks inloopmoment in de wijk moet hebben.

Een meerderheid (62%) van de respondenten (55 procent mannelijk) vindt dat er een wijkwebsite moet komen, waarin bewoners nieuwtjes uitwisselen en vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Verder staat een meerderheid van de deelnemers achter de stellingen dat 'het goed is dat de gemeente bewoners de mogelijkheid biedt het groen in de buitenruimte te onderhouden' (60%); dat de gemeente bewoners moet faciliteren om de tuinen te vergroenen (61%); dat elke buurt een sport- en spelplek moet hebben waar jongeren tussen de 12 en 22 jaar elkaar kunnen ontmoeten (81%).

93 Procent wil ook tijdens het klimmen der jaren in wijk blijven wonen; 78 procent vindt dat er in de wijk een seniorenvoorziening nodig is die bijvoorbeeld maaltijden verzorgt en dagbesteding organiseert en 76 procent wil beschikken over een centraal gelegen medisch centrum met huisarts fysiotherapeut en apotheek

Geen meerderheid steunt de stellingen dat 'de gemeente het oprichten van een zorgcoöperatie moet faciliteren (slechts 43 procent eens, maar een derde heeft geen mening).

Een minderheid is het ook eens met de stelling dat er behoefte is aan een ruimte voor ontmoeting, waar activiteiten voor de wijk georganiseerd kunnen worden. En evenmin behoefte, nu ja, slechts bij 27% van de respondenten, is er aan een werkplek voor ZZP-ers in de wijk.

Tegelijk met de Buurtpeliing in Spaland/Sveaparken werden ook de inwoners van Woudhoek bevraagd. De resultaten daarvan in een later artikel.