Duimdrop krijgt dit jaar lucht - maar dan?

07-03-2021 Wonen Redactie


ROTTERDAM - Ze zijn onderwerp van politieke discussie, sluiting dreigt, maar de komende tijd blijven ze: de containers - en daarmee de mensen! - van Duimdrop.

Al meer dan een kwart eeuw bestaat het initiatief. Duimdrop leent speelgoed uit aan kinderen tot zo'n jaar of veertien. Dat gebeurt vanuit de zeecontainers op een twintigtal plekken in Rotterdam, door beheerders aan Duimdrop verbonden. Het initiatief wil de pleinen van de stad veilig maken om op te spelen, en gezellig.

De gemeente Rotterdam is van plan de zaken te gaan veranderen onder het devies ‘tijd voor vernieuwing’. Betrokkenen kunnen dat maar amper geloven: Duimdrop draait goed en is van grote waarde voor de buurten en de kinderen.

Kinderen met een Duimdroppasje kunnen bij de beheerders speelgoed als spellen, maar ook skates en skelters lenen. Betaalmiddel is de Duim, en die valt te verdienen door goed gedrag, in het spel met andere kinderen of bij het doen van klusjes. Goed gedrag is goed te herkennen, want er zijn pleinregels.

Het voorstel van het Rotterdamse college was om de subsidie dit jaar te halveren en in 2022 ‘volledig af te bouwen’. Velen snappen die stap niet, zoals mensen in Rotterdamse wijkraden en ook raadsleden, zoals de SP die met een motie en een amendement kwam. “Het besluit om op de Duimdroppen te bezuinigen is genomen zonder participatie van de gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve bewoners en vooral zonder de kinderen te vragen wat ze ervan vinden”, aldus de SP-fractievoorzitter. “Dit noem ik bestuurlijke arrogantie.” De beraadslagingen in de raad hebben er in ieder geval wel al toe geleid dat de bezuiniging dit jaar is teruggedraaid, maar hoe het daarna moet is nog niet duidelijk. Er lopen ook meerdere petities tegen de sluiting van Duimdrop, zoals deze.

De Duimdropcontainers staan vooral in kwetsbare wijken in Rotterdam, zoals Delfshaven en Nieuw-Mathenesse. Die op de Hogenbanweg staat zo ongeveer op de grens met Schiedam. Dus het verdwijnen van de speelvoorziening daar zal ook veel Schiedamse kinderen spijten.Gerelateerd