Draagvlak voor woningbouw Liduinakwartier

08-11-2017 Wonen Kor Kegel

SCHIEDAM – Veruit de meeste omwonenden van het voormalige Zadkine College aan de Sint Liduinastraat 35 hebben geen bezwaar tegen het woningbouwplan van de Liduina Kwartier Ontwikkeling BV. In maart werd het bouwplan gepresenteerd en is er een klankbordgroep gevormd met bewoners, waar overleg is gevoerd over het bouwproces, de planning en voorzorgsmaatregelen in verband met heien en het risico van scheuringen in bestaande gevels.

De afgelopen periode zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest en is het plan nog aangepast. Het college van burgemeester en wethouders spreekt van optimalisatie van het bouwplan. In oktober is een omgevingsvergunning aangevraagd. De komst van 21 woningen verdraagt zich niet met het bestemmingsplan Schiedam-West, omdat de bestemming voor de schoollocatie ‘Maatschappelijke doeleinden’ is. Maar bij de vaststelling van het bestemmingsplan werd al voorzien dat woningbouw een goede optie was en daarom bevat het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid om er de bestemming ‘Wonen’ aan te geven. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt nu door de gemeente ter inzage gelegd. Gedurende zes weken heeft een ieder de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Het bouwplan past volgens bewoners van de Van Smaleveltstraat, Sint Liduinastraat, Fabristraat en Thomas à Kempisstraat in de omgeving. De 21 eengezinswoningen krijgen 35 parkeerplaatsen, waarvan 28 in een parkeerhof. De plannenmakers hebben de inbreng vanuit de omgeving serieus genomen. Een resultaat is dat er tussen de nieuwbouw en de ‘oudbouw’ een gangpad komt, waardoor een fietsenstalling in het plan kan worden geïntegreerd. In de bergingen komen oplaadpunten voor elektrische fietsen en er komt een plek voor deelauto’s.

De winkeliers in de Sint Liduinastraat zijn er blij mee. De nieuwe bewoners zullen meer bij ze besteden dan de cursisten van het Zadkine College.

Het huidige schoolgebouw kwam in 1953 in de plaats van de vroegere Ambachtsschool, die in 1907 ontworpen was door architect Piet Sanders (1882-1937). In 1906 was de Vereeniging Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken opgericht, die de toen nog jonge architect de opdracht gunde. Op dinsdag 15 september 1908 werd de Ambachtsschool in gebruik genomen met 51 leerlingen. Aan de bouwkosten hadden de rijksoverheid en de gemeenten Overschie en Kethel en Spaland bijgedragen.

In 1951 werd de school verplaatst naar de Mgr. Nolenslaan en werd het de Technische School (later verhuisd naar de Nieuwe Damlaan). Het schoolgebouw aan de Liduinastraat werd gesloopt en toen kwam er in 1953 de afzichtelijke nieuwbouw, waar eerst de Willem de Zwijger-Ulo kwam, later de -Mulo en vervolgens de Willem de Zwijgerschool voor Mavo.

In 1983 werd het scholengemeenschap Buiten de Veste. In 1986 kwam er de Streekschool voor BeroepsOnderwijs Rijnmond, later opgegaan in het college Zadkine. Het werd een regionaal opleidingscentrum (ROC).

In oktober 2015 gingen er geruchten in de omgeving dat de school bestemd zou worden voor de opvang van vluchtelingen, maar dat bleek niet waar te zijn.Gerelateerd