Dolletje met serieuze ondertoon: Schiedam dingt mee om nk tegelwippen

31-03-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Een eerste resultaat is er al: wethouder Jeroen Ooijevaar hoorde van ‘de eerste zes kuub’ die is geregistreerd op de website nk.tegelwippen.nl. Mooi, maar er is meer nodig om Schiedam ‘waterklaar’ te maken. De stad moet worden klaargestoomd om niet ontregeld te raken van te veel of te weinig water, iets wat vaker voor zal komen als gevolg van de klimaatverandering.

Een van de maatregelen is de introductie van schuimglas bij het ophogen van het openbaar gebied in Schiedam-Noord. Zie hier. Een nog belangrijker stap het loskoppelen van de hemelwaterafvoer op het riool. Daarbij is nodig de introductie van meer groen in het bebouwde deel van de stad en zelfs op daken - het water moet toch immers ergens heen, maar moet ook liefst een beetje worden vastgehouden. “Groen werkt als een spons en koelelement tegelijk in perioden van droogte en hitte”, weet wethouder Jeroen Ooijevaar. En een van de manier om meer groen in de stad te realiseren is de deelname van Schiedam aan het kampioenschap ‘tegelwippen’.

Het begon als een dolletje, nultien tegen nultwintig: wie van de grootste steden wist het meeste vierkante meters tegelwerk uit de stad te verwijderen. Schiedam, tenslotte ook nultien, wilde volgens Ooijevaar direct al graag aanhaken. “Ik zie een soort Koninginnedag voor me.” Maar dat viel zo snel niet te regelen. Nu wel. Er wordt een heus NK Tegelwippen georganiseerd; veertig steden doen mee. “Doel is dat vanaf vandaag tot 30 september zo veel mogelijk tegels uit tuinen worden weggehaald. Mensen kunnen dat registreren op een website (nk-tegelwippen.nl) en naar rato van het inwonersaantal wordt er een eindstand opgemaakt.”

Als extra neemt Schiedam de handschoen op die Nissewaard heeft gegooid. “We zijn uitgedaagd in een soort derby. Dus ik zeg: doe vooral mee, dan kunnen we ook Nissewaard verslaan.” Op weg naar eeuwige roem, én een gouden tegel. Schiedamse sportclubs, verenigingen en bedrijven worden door de wethouder ook uitgenodigd om te gaan tegelwippen.

Het NK is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’ Idee is dus uiteraard dat waar een tegel verdwijnt, er groen verschijnt. Eerder werkte Schiedam ook al aan het vergroten van het aantal geveltuintjes, door plantjes aan te bieden voor de strook aarde tussen betegelde stoep en gevels. “Er zullen gedurende de looptijd nog vast dat soort acties komen”, aldus Ooijevaar.

Ook de creatie van waterbergingen in de stad, zoals die waaraan momenteel gewerkt wordt op het Edisonplein, maakt deel uit van Schiedam Waterklaar.

Extra stimulansen zijn nodig, want het vergroenen van de stad gaat niet in het tempo dat het gemeentebestuur voor ogen stond. Sinds een jaar is er de subsidieregeling Schiedam Waterklaar. Daarin was anderhalve ton beschikbaar om Schiedammers te ondersteunen maatregelen te nemen die leiden tot meer vermogen om water in de stad op te nemen. Tot en met december is er voor 65.000 euro aan subsidie voor deze maatregelen aangevraagd, en 25.000 uitbetaald. Ooijevaar noemt Corona als een factor die parten speelt, en het feit dat pas wordt uitbetaald als een werk is uitgevoerd. Desondanks legden Schiedammers in het eerste jaar van de regeling volgens de gemeente al 1.969 m2 groene daken aan, werd er 1.411 m2 (afgekoppeld dakoppervlak) water opgevangen en 1.447 m2 aan tuinen vergroend, zo leert een inventarisatie.

Die leert ook dat ‘bepaalde doelgroepen achterblijven in het aanvragen van de aanvragen’. “Dit zijn jongeren, bedrijven en scholen. Er zal daarom in 2021 meer communicatieve aandacht worden besteed aan deze doelgroepen.”

Komend jaar is volgens Ooijevaar 2,5 ton beschikbaar, plus het overgebleven bedrag uit het eerste jaar. Een bijdrage kan worden aangevraagd op allerlei gebied, tot de huur van een aanhanger om de ‘gewipte’ tegels naar Irado te brengen. Ook de wethouder zelf gaat tegels uit zijn tuin wippen, ‘honderdvijftig of tien vierkante meter of zo’. En misschien, al zijn handen jeuken, gaat hij wel verder. “Het is anekdotisch, maar toen ik voor de Coop op de ‘s-Gravelandseweg stond en daar eens om me heen keek…” Er is daar op de hoek Van Haarenlaan inderdaad een uitgestrekte stoep met heel veel klinkers. “Er zijn vast duizend redenen om daar geen bomen te planten, maar er is geen goede reden om er niet meer groen te plaatsen.”

Jeroen Ooijevaar twittert vanmorgen dit.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd