Denk nog eens na voor je Groenoord aan warmtenet hangt

30-11-2020 Wonen Chris Zijdeveld

In 2014 werd de Leiding over Noord aangelegd, de basis voor het warmtenet in Groenoord; foto: Eneco


INGEZONDEN - Chris Zijdeveld werd verrast door de vragen die zijn stellingname over het duurzaamheidsbeleid van Schiedam opriepen.

Het bericht over de afwijzing van mijn aanbod aan B&W om Schiedam te helpen bij een duurzaamheidsbeleid met wereldfaam, zoals ikzelf eerder had gedaan, leidde afgelopen zaterdag tot een Schiedamse tv-uitzending.

In die uitzending kwam ook de mogelijke stadsverwarming voor Groenoord aan de orde. Die uitzending leverde meerdere contacten op waaruit bleek dat het als probleem leeft bij burgers en bij sommige raadsleden. Ik ga niet alsnog een gratis advies geven via de media. Een gratis advies bied ik maar een keer aan. Maar om al die mensen niet in het donker te laten tasten geef ik graag een aantal algemene overwegingen.

Vroeger hadden gemeenten nutsbedrijven. De naam geeft het al aan: het waren bedrijven die een maatschappelijk nuttige dienst leverden, waarbij winst maken of omzet vergroting niet de primaire doelen waren.

Hoewel veel van die bedrijven nadat ze verkocht zijn nog dezelfde naam dragen, is dat drastisch veranderd. Dergelijke particuliere bedrijven hebben andere doelstellingen. Ze moeten zo veel mogelijk winst maken voor de eigenaren. Meestal gaat het om de beste mix van een zo groot mogelijke omzet tegen een zo hoog mogelijke prijs. De directie wordt doorgaans keihard afgerekend op de mate waarin deze doelstellingen zijn bereikt

Ikzelf zou me vele malen achter de oren krabben voor ik een langjarig contract afsloot om in Schiedam warmte laten leveren door een Japans bedrijf dat zelf die warmte inkoopt van een Chinees bedrijf. Dergelijke bedrijven zijn dol op langdurig gebonden afnemers die zo veel mogelijk afnemen.

Bewoners van een wijk die op een dergelijke wijze gebonden dreigen te worden, hebben een ander belang. Zij willen graag betaalbaar comfortabel wonen in een woning die in de winter aangenaam warm is.

Toen de woningen in Groenoord gebouwd werden was de gedachte meestal nog dat aardgas in grote hoeveelheden goedkoop beschikbaar was. Inmiddels is die situatie veranderd. Het lijkt een beetje gemakzuchtig om alleen maar die grote hoeveelheden aardgaswarmte te vervangen door grote hoeveelheden warmte van keiharde commerciële leveranciers.

Beter is om woningen zodanig te behandelen dat de energievraag lager wordt. Als dat goed gebeurt is een belangrijk nevenvoordeel dat ze thermisch comfortabeler kunnen worden. Gelukkig zijn er inmiddels veel kennis, technieken en materialen beschikbaar om dat doel te bereiken.

In de tijd dat de grootste delen van Groenoord gebouwd zijn werd doorgaans een boekhoudkundige levensduur gehanteerd van vijftig jaar. Die leeftijd is ongeveer bereikt. Verbeteringsmaatregelen die maken dat ze weer (langer dan) vijftig jaar meekunnen zijn bij een goede aanpak zeker goedkoper dan nieuwbouw.

Ik denk dus dat het goed zou zijn als iedereen nog eens achter de oren krabt en als de plannen nog eens door echt deskundige adviseurs bekeken, of liever nog: opnieuw gemaakt worden.

Het achterna lopen van de kreet 'van het gas af' is onvoldoende argumentatie om duizenden bewoners, in nauwelijks verbeterde woningen, gebonden afnemers te maken van keiharde commerciële leveranciers.Gerelateerd