Bouw 140 woningen rond Dr. Wibautplein dichterbij

20-02-2023 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De bouw van honderdveertig woningen rondom het Dr. Wibautplein, de Gebrandystraat en de P.J. Troelstralaan is een stap dichterbij.

De afgelopen twee jaar is het plan voor het WIJ-park aldaar door projectontwikkelaar Bemog verder uitgewerkt, in samenspraak met de buurt en andere betrokkenen. Daarbij zijn tien woningen toegevoegd aan de oorspronkelijke plannen - zie hier. Bij het uitwerken van het plan is rekening gehouden met de uitkomst van het participatietraject over onderwerpen zoals groen, parkeren, woningen, speelplekken en andere onderdelen, zo stelt de ontwikkelaar.

Op basis van het uiteindelijke plan van Bemog is de gemeente Schiedam begonnen met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen voor de omgeving rond het Dr. Wibautplein. Daarnaast is er een koopovereenkomst gesloten met Bemog voor de grond. De wijziging van het bestemmingsplan maakt mogelijk dat er op deze plek woningen komen. De koopovereenkomst voor de grond houdt in dat Bemog de woningen kan gaan bouwen, zodra het uiteindelijke plan is goedgekeurd en de nodige vergunningen zijn verleend.

Het plan voor WIJ-park kent op hoofdlijnen drie appartementengebouwen van vier tot acht verdiepingen met circa 75 appartementen en 65 eengezinswoningen. In het plan zijn er zowel woningen voor senioren als voor doorstromers en starters. Binnen het plan is aandacht voor groen en natuurinclusief bouwen. Daarnaast is er ruimte gemaakt waar bewoners kunnen spelen en elkaar ontmoeten.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast.Gerelateerd