Bewonersgroep noord timmert aan weg

20-03-2018 Wonen Redactie

Barbara de Kooter (r) en Corry Conijn enquêteerden vorig jaar bewoners in Woudhoek en Spaland-Sveaparken; foto's: Noordrand 2025

SCHIEDAM - "Hoe woon je beter in Schiedam-Noord?" Dat vroegen bewoners uit Woudhoek en Spaland-Sveaparken zich in 2016 af. Inmiddels heeft de bewonersgroep de officiële naam Noordrand 2025 gekregen en werkt ze aan het verbeteren van levensloopbestendig wonen in noord.

Dat gebeurt onder meer met acties op het gebied van mobiliteit, zorg en toegankelijkheid.

In 2016 hielden de vrijwillig meedenkende bewoners enquêtes in de wijken. Geholpen door wijkprocesmanager Marcel Kreuger van de gemeente, vroegen ze medebewoners naar mogelijke verbeteringen. Wim de Vries, een van de leden van de groep: “Vanuit Noordrand 2025 zetten we ons op basis van die uitkomsten nu in voor betere mobiliteit van ouderen, betere bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en voor de medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.”

Vandaag treedt de groep met een persbericht naar buiten.

Een van de zaken die bereikt is, is de doorstart van Argos Mobiel, zo durft de groep wel te stellen. Jan Boumans, bewoner van noord, is blij met het goede contact met de Argos Zorggroep, dat heeft geleid tot het voortzetten van het (ouderen)vervoer. “Door bezuinigingen zouden de bekende autootjes verdwijnen, waarmee bewoners naar de dokter of het winkelcentrum vervoerd kunnen worden. Gelukkig gaan we dóór met betere wagens, gaat Argos de vrijwillige chauffeurs inroosteren en draagt de gemeente financieel bij." Noordrand 2025 gaat zijn steentje bijdragen door de komende twee zaterdag vrijwilligers te gaan werven. Dat gebeurt in winkelcentrum Hof van Spaland.

Een andere zaken op het verlanglijstje van de bewonersgroep de realisatie van een medische voorziening voor heel Schiedam-Noord. Nu nog zijn veel medische voorzieningen versnipperd aanwezig in de noordelijke wijken. “Dat levert soms problemen op, omdat bewoners van de ene naar de andere voorziening moeten en voorzieningen met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar zijn”, legt Corry Conijn van Noordrand 2025 uit. De groep heeft met de artsen en andere medische werkers uit noord het gesprek aangeknoopt over een bundeling van hun aanbod in een voorziening onder één dak, ‘van de wieg tot het graf’.

Ook in de planning staat een schouw van de begaanbaarheid van de openbare ruimte. Daar wil nog wel eens een obstakel staan, of een onneembare stoep. Groepslid John Veldhoven: "Samen met de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam gaan we een schouw doen. Begin april gaan we bijvoorbeeld kijken naar oversteekplaatsen, parkeerplaatsen, looproutes, stalling van fietsen en afritjes.”

De bewonersgroep Noordrand 2025 wordt momenteel gevormd door Jan Boumans, Barbara de Kooter, Corry Conijn, John Veldhoven, Ruud van der Pol, Theo Boks, Tjalling de Boer en Wim de Vries.

Reacties