Argos Mobiel mogelijk toch voortgezet

22-12-2017 Wonen Redactie

SCHIEDAM - De gemeente en Argos zijn in overleg over de mogelijkheden om de Argos Mobiel in Schiedam te behouden.

De kleine autootjes voor het vervoer op maat blijven in ieder geval in Schiedam rijden tot 1 februari. Daarna hopen ze het vervoer voort te zetten als vrijwilligersinitiatief. In de tweede week van januari moet hier meer over duidelijk zijn.

De gemeente Schiedam stelt 'de toegevoegde waarde van een lokaal maatwerk-vervoersysteem' te zien. Dit als aanvulling op het doelgroepvervoer dat door Regiotaxi wordt verzorgt, en het lokale busnetwerk.

Argos Mobiel rijdt vanaf 2014 als kleinschalig aanvullend vervoer. De basis onder het systeem is dat het een reïntegratieproject is. Argos werkte hiertoe samen met DAM (Duurzame Aanvullende Mobiliteit), dat zorgvervoer faciliteert en zorgt voor reïntegratie naar werk. De Argos Mobiel faciliteert het vervoer voor de dagbesteding en Stroomopwaarts levert arbeidsreïntegratiekandidaten.

In die terugkeer naar werk zit hem nu de kneep. Het project heeft volgens de betrokkenen de afgelopen jaren onvoldoende opgeleverd om het project als reïntegratieproject voort te zetten. Een andere manier van onderhouden maakt Argos Mobiel echter duur voor de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Die hebben nu geconcludeerd te stoppen met de subsidie van Argos Mobiel, per 1 februari.


Gerelateerd